Gå til indhold

Hvordan besvarer det uvildige ekspertpanel spørgsmål?

Det uvildige ekspertpanel behandler spørgsmål så hurtigt som muligt i den rækkefølge, de bliver stillet. Hvis du vil stille spørgsmål til panelet, kan du læse en vejledning her.

Spørgsmål til det uvildige ekspertpanel skal stilles ved henvendelse til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, som opsamler alle spørgsmål og koordinerer besvarelsen med panelets medlemmer.

Spørgsmål vil så vidt muligt blive besvaret inden 14 dage efter videresendelse til panelet. Både spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside.

Spørgsmål bedes så vidt muligt stilet til et eller flere medlemmer af panelet.

Spørgsmål til det uvildige ekspertpanel indsendes til chefkonsulent Kristoffer Brix Bertelsen, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, på denne e-mail: kbbs@ufm.dk.

Kontakt

Kristoffer Brix Bertelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 76
Email: kbbs@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024