Gå til indhold

Præsentation af det uvildige ekspertpanel

Det uvildige ekspertpanel består af anerkendte forskere inden for følgende syv fagområder: 1) atomfysik/atomenergi, 2) tekniske forhold ved behandling og opbevaring af radioaktivt affald, 3) helsefysik og strålebeskyttelse, 4) miljøvurdering, 5) miljølovgivning, 6) offentlig forvaltning og 7) etik.

Det Frie Forskningsråd udpegede i 2016 følgende medlemmer af det uvildige ekspertpanel:

 

Fagområdet atomfysik/atomenergi:

  • Nyudpegning afventer

 

Fagområdet tekniske forhold ved behandling og opbevaring af radioaktivt affald:

Lektor, ph.d. Steffen Foss Hansen

Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet

 

Fagområdet helsefysik/strålebeskyttelse:

Hospitalsfysiker, ph.d. Henrik Bluhme

Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-center, Aarhus Universitetshospital

 

Fagområdet miljøvurdering:

Professor, ph.d. Karsten Høgh Jensen

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

 

Fagområdet miljølovgivning:

Professor, dr.jur. Peter Pagh

Det Juridiske Faktultet, Københavns Universitet

 

Fagområdet offentlig forvaltning:

Professor, ph.d. Vibeke Lehmann

Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

 

Fagområdet etik:

Professor, ph.d. Hanne Andersen

Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Kontakt

Kristoffer Brix Bertelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 76
Email: kbbs@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. januar 2024