Gå til indhold

Spørgsmål fra NOAH Friends of the Earth Denmark (25. juli 2016)

Her kan du læse ekspertpanelets svar på spørgsmål fra NOAH Friends of the Earth Denmark (25. juli 2016)

BAGGRUND: I beslutningsgrundlaget for et mellemlager for lav- og mellemaktivt affald fra 2015  nævnes der en hel del danske love, EU-direktiver, internationale konventioner, etc., der relaterer sig til de sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med håndtering af det radioaktive affald, lovgivning om miljø- og naturbeskyttelse og planlovgivning. Derimod beskrives ikke de retslige ramme for skadesopgørelse og udbetaling af erstatning i forbindelse med eventuelle ulykker på et dansk mellemlager for radioaktivt affald, herunder regulering af skader herfra påført borgere i Danmark og i udlandet.

SPØRGSMÅL: Vil ekspertpanelet kort gøre rede for reglerne for danske nukleare installationers skadeforvoldelse – dvs. både fra et mellemlager og et slutdepot - som følge af ulykker på grund af uagtsomhed eller forsætlige handlinger, herunder hvem ansvaret påhviler, de forsikringsretslige forhold – særligt hvis man har en privat operatør af den nukleare installation - hvor meget erstatning, der i givet fald kan udbetales for hvad, af hvem, til hvem og under hvilke betingelser. Mener ekspertpanelet, at der bør sættes et loft over den erstatning, der kan udbetales, eller bør loftet fjernes, sådan som det f.eks. er sket i Tyskland i forbindelse med en operatørs ansvar for nukleare skader (og som det forventes at ske også i Sverige og Finland)?

 

 

Kontakt

Kristoffer Brix Bertelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 76
Email: kbbs@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. januar 2024