Gå til indhold

Præsentation af Kontaktforum Roskilde

Kontaktforum Roskilde består p.t. af 30 medlemmer, der repræsenterer byråd og forvaltning i Roskilde Kommune, lokale borgergrupper, interesseorganisationer, myndigheder, Dansk Dekommissionering og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Her kan du se, hvem der deltager i møderne:

 Medlemmer af byrådet i Roskilde Kommune:

 • Troels Toft Nielsen (Socialdemokratiet)
 • Mads Christian Præstegaard (Socialistisk Folkeparti)
 • Lars Holst Kruse (Liberal Alliance)
 • Lars-Christian Brask (Liberal Alliance)

Roskilde Kommune, forvaltningen for By, Kultur og Miljø:

 • Kim Dahlstrøm, afdelingschef
 • Rikke Kjærsgaard Sørensen, akademiingeniør

Roskilde Kommune, forvaltningen for Plan og Udvikling:

 • Pernille Fox, planlægger

Veddelev Borger og Grundejer Forening:

 • Piet Jansen, formand
 • Per Juel Hansen
 • Kurt Lauridsen

Danmarks Naturfredningsforening - Roskilde:

 • Nanna Høegh Wenzell

NOAH Friends of the Earth Denmark:

 • Niels Henrik Hooge

Miljøorganisationen VedvarendeEnergi:

 • Hans Pedersen

Borgergruppen for en forsvarlig håndtering af det danske atomaffald:

 • Bodil Waagensen

Dansk Dekommissionering:

 • Ole Kastbjerg Nielsen, direktør
 • Anja Kraag, ledelsessekretariatschef
 • Charlotte Hjorth, chef for Udvikling og Strategisk Affaldsplanlægning
 • Casper Boe Jensen, kommunikationsrådgiver

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS):

 • Claus Kjøller, statsgeolog

Beredskabsstyrelsen, Nukleart Beredskab:

 • Poul Erik Nystrup, specialkonsulent, nuklear inspektør
 • Marie Lundgaard Davidsdottir, specialkonsulent
 • Henrik Roed, specialkonsulent

Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen:

 • David Garf Ulfbeck, chefkonsulent
 • Rikke Harlou, specialkonsulent

Danmarks Tekniske Universitet:

 • Bettina Mylin, projektleder

Aarhus Universitet:

 • Bent Lorenzen, bygningschef

Bygningsstyrelsen:

 • Pim de Jager, kunderådgiver

Uddannelses- og Forskningsministeriet:

 • Hans Müller Pedersen, chefkonsulent

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen:

 • Mikkel Buchter, kontorchef
 • Kristoffer Brix Bertelsen, chefkonsulent

 

Kontakt

Kristoffer Brix Bertelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 76
Email: kbbs@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. februar 2024