Gå til indhold

Forsvarsministeriet - Forskning i bygningsintegreret energiproduktion & Forskning i renovering af ledningsnet

Forslag til Forskningstema - FORSK2025

Projektdivisionen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har følgende indspil til forskningstemaer til FORSK2025:

Forskning i bygningsintegreret energiproduktion

1. Resumé

Forskning i bygningsintegreret energiproduktion vil kunne bidrage til det arbejde, som pågår i forhold til omstilling til grøn energi. Forskningen vil med en tværgående indsats kunne trække på styrkerne i de danske bygge- og energibrancher, og vil med konkrete resultater kunne bidrage til fastholdelse og yderligere styrkelse af Danmarks konkurrenceevne samt til – ikke blot Danmarks – men også til det globale klima- og miljøarbejde.

2. Samfundsudfordringer og/eller muligheder

Med de globale udfordringer på energiområdet samt Danmarks omstilling til grøn energi for at kun leve op til målsætningen om, at energiforsyningen skal dækkes 100% af vedvarende energi i 2050, er der fortsat et stort behov for forskning på området.

3. Forskningsbehov

Forskning i bygningsintegreret energiproduktion. Det kunne være energiproduktion i form af el eller varme via integration i f.eks. tagpap eller klimaskærme.

4. Udmøntning

Forskningsindsatsen skal have stærke og tætte relationer til relevante virksomheder indenfor bygge- og energibrancherne – både så en tværfaglig indsats prioriteres, men også så tests, afprøvninger og demonstrationer hurtigt og gnidningsfrit kan gennemføres og fremdriften i forskningen sikres.

5. Danske forudsætninger

Danmarks styrker inden for både bygge- og energibranchen vil være en stor fordel for en tværgående forskningsindsats.

6. Målsætninger og perspektiver

Gode og effektive forskningsresultater vil kunne bidrage til at fastholde og yderligere styrke Danmarks konkurrenceevne indenfor bygge- og energibrancherne. Herudover vil konkrete resultater af forskningen også kunne bidrage til ikke blot Danmarks klima- og miljøarbejde, men vil også have potentielle muligheder for at bidrage til det globale klima- og miljøarbejde.

7. Kontaktperson

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Chef for Produktionsafdelingen Ib Sørensen


Forskning i renovering af ledningsnet (kloakker)

1. Resumé

Forskning i renovering af ledningsnet (kloakker) vil kunne bidrage til at løse eksisterende klimaudfordringer samt problemer med rotter i ledningsnettet. Forskningen vil med konkrete resultater kunne bidrage til – ikke blot Danmarks – men også til det globale klima- og miljøarbejde.

2. Samfundsudfordringer og/eller muligheder

De eksisterende klimaudfordringer sætter det danske ledningsnet (kloakker) under pres samtidig med, at der flere steder opleves øgede rotteproblemer. Der er derfor et stort behov for forskning på området.

3. Forskningsbehov

Forskning i renovering af ledningsnet (kloakker). Der er behov for alternativer til nuværende løsningsmuligheder – alternativer, som sikrer let og effektiv renovering af ledningsnettet samtidig med, at de yder en effektiv beskyttelse mod rotter.

4. Udmøntning

Forskningsindsatsen skal have stærke og tætte relationer til relevante virksomheder indenfor bygge- og miljøbrancherne – både så en tværfaglig indsats prioriteres, men også så tests, afprøvninger og demonstrationer hurtigt og gnidningsfrit kan gennemføres og fremdriften i forskningen sikres.

5. Danske forudsætninger

Bygge- og miljøbranchernes styrker vil være en stor fordel for en tværgående forskningsindsats.

6. Målsætninger og perspektiver

Gode og effektive forskningsresultater vil kunne bidrage til at fastholde og yderligere styrke Danmarks konkurrenceevne indenfor bygge- og miljøbrancherne. Konkrete resultater af forskningen vil kunne bidrage ikke blot til Danmarks klima- og miljøarbejde, men vil også have potentielle muligheder for at bidrage til det globale klima- og miljøarbejde.

7. Kontaktperson

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Chef for Produktionsafdelingen Ib Sørensen 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. december 2021