Gå til indhold

Dansk Metal - Kompetence-mismatch vil svække dansk konkurrenceevne

Forslag til Forskningstemaer - FORSK2025

Kompetence-mismatch vil svække dansk konkurrenceevne

 

1. Resumé

Det danske arbejdsmarked bevæger sig mod et mismatch, hvor forskellen mellem udbudte og efterspurgte kompetencer stiger. Når flaskehalsene bliver for store på industriens område skades konkurrenceevnen, og samtidig stiger risikoen for udflytning af produktionsvirksomheder og et faldende investeringsniveau. Derfor anbefaler Dansk Metal, at der forskes og investeres i uddannelsesinitiativer med henblik på at sikre industrivirksomhederne arbejdskraft i fremtiden.

2. Samfundsudfordringer

Ny teknologi, digitalisering, automatiserede arbejdsprocessor samt en øget global arbejdsdeling, hvor simple manuelle opgaver udføres i Østeuropa og Asien, mens de arbejdspladser vi fastholder i Danmark er mere komplekse, er det helt afgørende, at flere unge vælger uddannelser, som retter sig mod industriens behov. Mange ufaglærte og kortuddannede har de seneste 10 – 15 år mistet deres arbejdsplads og efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft vil blive lav på fremtidens arbejdsmarked. Samtidig vil efterspørgslen efter faglærte og personer med en videregående uddannelse stige.

Beregninger, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udarbejdet for Dansk Metal, viser, at dansk erhvervsliv kommer til at mangle op mod 30.000 jern- og metalarbejdere i 2025(*1). Manglen på faglærte har været adskillige år undervejs, men de kommende år vil underskuddet af faglærte blive meget tydeligt. Netop nu står vi således ved en skillevej, hvor arbejdsstyrken inden for jern- og metalområdet fortsætter den nedadgående tendens, vi har set siden årtusindeskiftet, mens efterspørgslen efter faglærte jern- og metalarbejdere, med forventningen om en normalisering af konjunkturerne de kommende år, forventes at tage til i styrke. Se figur 1 nedenfor.

Figur 1. Arbejdsmarkedet for faglærte jern- og metalarbejdere fra 1995 – 2030

 figur - arbejdsmarkedet for faglærte jern- og metalarbejdere fra 1995 – 2030

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd pba. Finansministeriet og Danmarks Statistik.

3. Forskningsbehov

Dansk Metal mener, at uddannelsesinitiativer kan medvirke til:

  • At afværge fremtidige flaskehalsproblemer på det private arbejdsmarked.
  • At afklare, hvad der afgør unges valg af uddannelse, samt hvordan flere unge kan motiveres til at vælge mere erhvervsrettede uddannelser.
  • At øge lysten og motivationen til efter- og videreuddannelse med fokus på industrien i den voksne befolkning.

4. Forhold vedrørende udmøntning og implementering af forsknings-indsatsen

Uddannelsesinitiativerne kan med fordel udvikles med inddragelse af de relevante aktører på erhvervsuddannelsesområdet, ikke mindst Industriens Uddannelser (IU), Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI), DI, Dansk Metal, Danske Erhvervsskoler og relevante industrivirksomheder.

5. Danske forudsætninger

Tidligere analyser har i høj grad fokuseret på flaskehalsproblemets omfang frem for innovative løsningsforslag. Det bør være en fordel, at der findes omfattende data og statistik, som kan lægge til grund for udviklinger og tendenser i unges uddannelsesvalg.

6. Mål, effekt og perspektiver

Mangel på arbejdskraft inden for industriens område kan medføre, at danske industrivirksomheder flytter produktion ud af landet; af hensyn til sam-fundsøkonomien er det derfor afgørende, at der investeres i at få uddannet flere med de rette kompetencer på både faglært og videregående niveau til industrien.

7. Kontaktperson

Rasmus Stoklund Holm-Nielsen Erhvervspolitisk chef Dansk Metal T: 50 74 41 85 E: rshn@danskmetal.dk

8. Forslagets prioritering

Nr. 2


*1 Dansk Metal: https://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Documents/Behov_for_30000_flerejernogmetalarbejderei2025.pdf 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. januar 2022