Gå til indhold

Danmarks Frie Forskningsfonds begrundelse for indstilling af Riikka Rinnan

Riikka Rinnan arbejder med at forstå frigivelse og betydningen af klimarelevante flygtige organiske forbindelser fra arktisk natur – på engelsk Volatile Organic Compunds (VOC). De flygtige forbindelser er klimaaktive og kan påvirke skydannelse.

Riikka Rinnans forskningsgruppe har som de første vist, at en temperaturstigning på få grader øger VOC-udslippet markant, og at optøende permafrost frigiver VOC. For at afsløre mekanismerne bag VOC-udslip kombinerer hendes gruppe klimaforsøg i Arktis, processtudier i laboratoriet og avancerede VOC-analyser med plante-, jord og økosystemanalyser samt modellering.

Riikka Rinnan har som forskningsleder opbygget en unik forskningsgruppe i det danske forskningsmiljø. Gruppen udfører både traditionel laboratoriebaseret forskning og feltbaseret forskning under ekstreme arktiske forhold, som indebærer høj risiko, men også banebrydende ny viden. Rinnan har et stærk internationalt netværk af samarbejdspartnere med ekspertise inden for økologi, molekylær biologi, atmosfærisk kemi og fysik samt modellering. I samarbejde med partnere fra Kina og Tyskland er hun ved at etablere målekampagner i både Tibet og Sibirien. Det Europæiske Forskningsråds evalueringspanel konkluderede bl.a.: "She has demonstrated creative thinking and ability to implement techniques that are state of the art or beyond, in difficult Arctic environments".

Riikka Rinnan har publiceret mere end 60 videnskabelige artikler, 22 som hoved- og 26 som seniorforfatter. Mange af publikationerne er udgivet i fagområdets allerbedste tidskrifter, f.eks. Nature Communications, Nature Geoscience, Global Change Biology og New Phytologist. Hun er også en aktiv vidensformidler både på Twitter og i populærvidenskabelige artikler. Rinnan er en hyppig deltager i internationale konferencer og har i 2018 ledet den vigtigste konference på området, ”Gordon Research Conference on Biogenic Hydrocarbons and the Atmosphere”. Rinnan har modtaget flere prestigefulde priser og bevillinger, f.eks. Sapere Aude: DFF-Forskningsleder, VILLUM Young Investigator, Ung Eliteforskerprisen, Steno Stipendium samt European Research Council Consolidator. Hun deltager desuden i grundforskningscentret, Center for Permafrost.

Riikka Rinnan er 44 år og kandidat og ph.d. i environmental science fra Kuopio Universitet i Finland. Hun har været postdoc ved både Københavns Universitet og Universitetet i Lund, og hun har siden 2010 været ansat ved Biologisk Institut på Københavns Universitet, hvor hun i dag er professor. Hun har været vejleder for ni ph.d.-studerende og er p.t. vejleder for fem. Hun har for tiden fire postdocs i sin gruppe, inkl. to Marie Curie postdocs, og hun har tidligere være vært for to mere.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. februar 2020