Gå til indhold

Bastian Felter Vaucanson

Ph.d.-studerende, cand.theol.

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Magt og selvydmygelse ved Solkongens hof: En undersøgelse af kongelig privathed på Versailles (1689-99)

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Bastian Felter Vaucanson

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg den historiske fremkomst af privathed, særligt i grænsefladerne mellem religion og politik ved Ludvig d. 14.s (1638-1715) hof i perioden 1689-99. Mange historikere har fremhævet, hvordan Solkongen opgav sit private jeg for i stedet at inkarnere staten. Jeg fokuserer på, hvordan en særlig forståelse af privathed vokser frem i undervisningen af hans barnebarn, hertugen af Bourgogne (1682-1712). Den kongelige tutor og ærkebiskop François de Fénelon (1651-1715) søgte med sin undervisning at forme prinsens indre liv, og dermed kan man sige, at der åbner sig et spændingsfelt, der på én gang er politisk og privat. Gradvist privatiseres den institutionelle relation mellem tutoren og prinsen, og jeg spørger, hvilken rolle bøn og bekendelse spiller i denne udvikling.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Som barn var jeg fascineret af historie, religion og litteratur, fordi jeg her mødte fremmede verdener, som jeg både kunne fortabe mig i, og som gjorde mig klogere på min egen virkelighed. I 2014 fulgte jeg et fag ved professor Mette Birkedal Bruun og daværende ph.d.-studerende Lars Cyril Nørgaard. Her blev jeg præsenteret for en kirkehistorisk måde at læse historisk skønlitteratur på, og siden da har jeg nærmest ikke lavet andet. Min helt store motivation for at studere privathed historisk er at bidrage til nuanceringen af nutidens debatter om det private.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Rammen for mit ph.d.-projekt er et tværfagligt samarbejde mellem Københavns Universitet og Université Rennes 2 i Frankrig. Det er en udfordring, at jeg skal holde fast i min kernefaglighed som kirkehistoriker, samtidig med at jeg skal tale ind i en fransk litteraturhistorisk forskningssammenhæng og vice versa. I denne udveksling er der imidlertid meget at hente rent fagligt. De kilder, jeg arbejder med, er i sig selv interdisciplinære, eftersom de angår alt fra teologi, spiritualitet, æstetik, kunst- og teaterteori til filosofi, etik, politik, økonomi og pædagogik. Forskningen har haft en tendens til at adskille disse mange tråde, men hvis mit projekt kan bidrage til at binde bare nogle af dem sammen, er jeg nået rigtig langt.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? 

Stipendiet giver mig mulighed for at udbygge et spirende forskningsfællesskab med et internationalt akademisk miljø, hvilket er en vigtig ballast for en fremtidig forskningskarriere. Jeg er p.t. i Paris, hvor jeg følger forskningsseminarer på Sorbonne (EPHE) inden for kunst-, kirke- og filosofihistorie. EliteForsk-rejsestipendiet giver mig mulighed for at udvide min rejseaktivitet til Rom, hvor jeg ønsker at blive tilknyttet École française de Rome, som er specialiseret i at studere Vatikanets arkiver. Samtidig får jeg optimale forudsætninger for at arbejde med min vejleder i Rennes, François Trémolières, som er verdensførende Fénelon-ekspert.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er dansk-fransk, født i Frankrig, men opvokset i Nærum nord for København, hvor jeg boede størstedelen af tiden med min mor og min bror. For nylig var jeg på piberygningskursus, og så har jeg købt en hat i tweed (begge dele bliver jeg drillet med på arbejdet). Derudover er jeg inkarneret Arsenal-fan, og via VM i rugby er jeg blevet fascineret af den newzealandske krigsdans haka, som jeg ynder at fremføre for min kone og vores nyfødte barn til fælles fornøjelse og skræk.

Gymnasium og bopælskommune
Nærum Amtsgymnasium
Københavns Kommune 

Forskningsprojektets videnskabelige titel
Vie intérieure et transparence du pouvoir: La dévotion privée dans l’éducation du Petit Dauphin (1689-99)

Kontaktoplysninger
Telefon: +45 3532 6936, e-mail: bva@teol.ku.dk

Forskningsinstitution
Danmark Grundforskningsfond Center for Privacy Studies
Afdeling for Kirkehistorie, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet
Centre d’études des langues et littératures anciennes et modernes (CELLAM)
Université Rennes 2

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. juli 2020