Gå til indhold

Kelton R. Minor

Ph.d.-studerende, MSc

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Målinger af de skjulte menneskelige omkostninger af klimaforandringer ved hjælp af big data.

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Kelton Minor

Hvad bør prisen på CO2 være? At fastsætte en pris for CO2, der medtager klimaforandringernes indflydelse på samfundsmæssige og økologiske systemer, er iblandt de mest presserende udfordringer i vor tid. Nye forskningsværktøjer er nødvendige for at vurdere klimaforandringernes kausale effekt på menneskelig adfærd og sundhed. Ved at kombinere fremskridt indenfor felterne klimastatistik og computational social science analyserer jeg digitale spor fra mobile enheder og sociale data til at kvantificere indflydelse af både ekstremt vejr og stigende temperaturer på samfundet.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Selvom vi lever vores liv i forskellige omgivelser, ved vi langt mindre om, hvordan klimaet påvirker vores velvære sammenlignet med andre sociale faktorer. Jeg tror, at nye digitale metoder og massive datasæt kan gøre det muligt for forskere og beslutningstagere bedre at forstå, hvordan klimaforandringer påvirker vores adfærd og sundhed. Denne viden kan hjælpe med at forbedre politiske tiltag rettet mod klimatilpasning samt planlægnings- og designbeslutninger, der stiler mod at reducere effekten af menneskeskabte klimaforandringer.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Det har tidligere vist sig svært at identificere de kausale effekter af klima og den naturlige variation i vejret på grund af de begrænsede rumlige og tidslige aspekter af survey- og registerdata. Nye data af bedre kvalitet fra digitale teknologier sætter forskere i stand til endeligt at isolere og studere, hvordan menneskelig adfærd dynamisk reagerer på ekstreme begivenheder, naturlig variation i vejr samt længere trends i klimaforandringer. Mit projekt udforsker potentialet i at bruge anonymiserede datasæt fra mobiltelefoner, sundhedsenheder og andre forbundne teknologier til at bidrage til vores viden om relationen mellem mennesker og klima.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Takket være EliteForsk-rejsestipendiet vil jeg være i stand til at rejse til Stanford University i syv måneder, efterfulgt af et tre måneders ophold på University of California, Berkeley. Disse erfaringer vil gøre mig i stand til at udvide mine metodiske og teoretiske færdigheder sammen med nogle af verdens bedste klimaøkonomer og -statistikere. Jeg ser frem til at integrere disse erfaringer med mit ph.d.-projekt ved Københavns Universitets Center for Social Data Science.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg voksede op ved foden af Rocky Mountains i Boulder, Colorado, som søn af en geolog og af en folkemusiker, så jeg har altid set verden gennem både videnskabens og kunstens linse. Min fritid bruger jeg på at forfølge mine hobbyer inden for fotografering og filmskabelse. I det sidste år har jeg været heldig at kunne kombinere disse passioner ved at filme interviews som en del af Greenlandic Perspectives Survey – et national survey af indbyggernes syn på klimaforandringerne på tværs af Grønland.

Gymnasium og bopælskommune
Fairview High School, Boulder, Colorado
Frederiksberg

Forskningsprojektets videnskabelige titel
Socialøkologisk datavidenskab: Mobile enheder som klimaforandringens adfærdssensorer

Kontaktoplysninger
E-mail: kmi@samf.ku.dk, telefon: +45 2899 3836

Forskningsinstitution
Københavns Universitet, Copenhagen Center for Social Data Science

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. juli 2020