Gå til indhold

Lea Gundorff Nielsen

Ph.d.-studerende, BSc

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

F-blokkens kemi i vandig opløsning.

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Lea G Nielsen

Jeg arbejder med grundstofferne i den del af det periodiske system, der kaldes for f-blokken. I kemi arbejder vi typisk for at forstå kemiske bindinger, men i f-blokken danner grundstofferne ikke bindinger, og mit projekt har derfor til formål at forstå, hvordan vi kan lave kemi, når der ikke dannes bindinger mellem grundstofferne. Min løsning er at udvikle molekyler, der binder grundstofferne fra f-blokken. Grundstofferne pakkes derved ind i organiske molekyler, hvortil jeg kan danne bindinger og således bruge den kemi, vi mestrer til at styre kemien. Der er god grund til at forstå f-blokkens kemi bedre, da disse grundstoffer har karakteristiske egenskaber, der gør dem centrale i mange moderne teknologier fra magneter, batterier og LED’er til oprensning af atomaffald.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Jeg har gennem hele min skoletid været meget interesseret i naturvidenskab og i de senere år især kemi. Efter gymnasiet arbejdede jeg et år hos Science Talenter, hvor jeg fik min interesse for og fascination af kemi bekræftet. På universitetet har jeg specialiseret mig i organisk syntese, hvor man får mulighed for at være kreativ og sammensætte kemiens byggeklodser på nye, spændende måder. En stor fordel i mit projekt er, at jeg får mulighed for at kombinere klassisk organisk syntese med både uorganisk kemi og fotofysiske målinger og derved opnå bred viden.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

En af udfordringerne ved mit projekt er, at grundstofferne fra f-blokken ikke danner kemiske bindinger. Strukturen af deres komplekser er derfor ikke fastlåst i opløsning. De kan eksistere i mange forskellige former, der alle har forskellige fysiske egenskaber. Mange af de spektroskopiske metoder, jeg anvender, viser derfor et vægtet gennemsnit af alle de forskellige former, der er til stede i opløsning. Dette gør det vanskeligt at vurdere, hvilke egenskaber der kan tilskrives en enkelt struktur, og hvilke der skyldes summen af flere forskellige. Jeg forsøger derfor ved hjælp af organisk syntese at designe stabile komplekser, der gør det muligt at karakterisere bestemte fordelagtige egenskaber. På grund af disse unikke egenskaber er der mange fremtidige anvendelsesmuligheder af komplekserne, og vi udvikler bl.a. forskellige sensorer baseret på vores komplekser.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

EliteForsk-rejsestipendiet giver mig mulighed for at dygtiggøre mig og udvikle mine kompetencer med hjælp fra de bedste forskere inden for mit felt. Stipendiet vil muliggøre et længerevarende udlandsophold på University of California, Berkeley, i USA, hvor jeg vil få mulighed for at studere de radioaktive actinider i vandig opløsning og forstå deres kemi i biologiske systemer. Derudover vil stipendiet give mig mulighed for at tilbringe en periode på Oxford University i England for at studere relationen mellem egenskaber og struktur.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er vokset op i Sorø, hvor jeg stadig nyder at tilbringe tid sammen med min familie. Her kobler jeg af i min mors store have, der er omkranset af skov, hvor jeg kan lege med min niece og nevø. Til hverdag bor jeg på Nørrebro i København sammen med min kæreste, der også er kemiker. Når der er tid til det, forsøger vi at slappe af med god mad og rejser – både til Alperne for at stå på ski og til andre kulturer.   

Gymnasium og bopælskommune
Sorø Akademi
Københavns Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel
Structure-property relationships in kinetically inert lanthanide(III) complexes

Kontaktoplysninger
Telefon: +45 4143 1814, e-mail: lea@chem.ku.dk

Forskningsinstitution
Nano-Science Center og Kemisk Institut, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. juli 2020