Gå til indhold

Nikolaj Kofoed Mandsberg

Ph.d.-studerende, cand.polyt.

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Bioinspirerede materialer: Evolutionens løsninger anvendt på samfundets teknologiske udfordringer

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

Et godt helbred er noget, vi alle ønsker. Derfor arbejder forskere verden over intensivt på at helbrede de syge og forebygge sygdom hos de raske. Udviklingen af strategier til dette kræver masser af indsigt, men selv når man forstår problemets natur, kan det være svært at generere en løsning på det. Heldigvis har evolutionen bibragt overlevelsesstrategier for selv de barskeste miljøer, og disse kan vi lade os inspirere af for at løse vort problem: Det ’problem’, mit ph.d.-projekt løser, er, at alle mennesker er unikke. Forskelligheden gør, at en optimal behandling kræver individuel, biologisk kortlægning af patienterne. Vores metode til kortlægning skal være ressource- og tidseffektiv såvel som robust. Robustheden søger vi at opnå gennem biologisk inspirerede adaptive systemer, ressourceeffektiviteten søger vi at opnå ved at udnytte eksisterende masseproducerede løsninger, og tidseffektiviteten søger vi at opnå ved at designe platforme, som tillader paralleliseret analyse.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Så længe jeg kan huske, har naturvidenskab interesseret mig. Det startede som en ustoppelig hang til at løse matematikopgaver, hvilket i gymnasiet drejedes over mod en interesse for eksperimentel fysik. Min deltagelse i nationale træningsweekender for fysikolympiaden stimulerede denne interesse og ledte til mit optag på Danmarks Tekniske Universitets fysikstudie. På tredje semester gjorde jeg mig mine første forskningserfaringer. Det motiverede mig at opklare naturens mysterier, så for resten af studiet erstattede jeg flest mulige ’normale kurser’ med forskningskurser. Danmarks Tekniske Universitets Honours-program sikrede fleksibiliteten til at gøre dette samt gav mig min første forskningsmentor (R. Taboryski), hvilket styrkede min passion for forskning og videreudviklede mig som forsker.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Ideen om at bruge naturens strategier til løsningen af samfundets udfordringer er simpel, men desværre finder man sjældent en strategi skræddersyet til sit problem. I stedet kræver det ofte, at man kombinerer to eller flere strategier, hvilket nødvendiggør identifikation af de underliggende mekanismer. Forståelsen herfor kan så bruges til at udvikle nye teknologier til løsning af problemet.

Ph.d.-projektet giver mulighed for bedre sygdomsbehandling samt -forebyggelse. Udnyttelsen af masseproducerede produkter sikrer, at andre forskere kan drage nytte af løsningerne. Dertil kommer, at paralleliseringsmetoderne ikke blot kan bruges til medicinske undersøgelser, men også i forbindelse med proces-, materiale- og medicinudvikling. Håbet og målet er, at så mange som muligt får gavn og inspireres af forskningen.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

EliteForsk-rejsestipendiet giver mig mulighed for at forske i andre rammer end mine vante. At lære alternative tilgange til forskning vil give mig et fantastisk udgangspunkt, hvis jeg senere skulle få muligheden for at etablere min egen forskningsgruppe. Endvidere tror jeg på, at samarbejde oftest er vejen fremad. Mit forskningsophold vil kunne bidrage til etableringen af nye samarbejder såvel som videreudviklingen af de eksisterende. Sidst men ikke mindst giver stipendiet mig mulighed for at fokusere på forskningen frem for finansieringen.

Lidt om mennesket bag forskeren?

I 2010 flyttede jeg fra Kolding til Storkøbenhavn for at aftjene min værnepligt i Den Kongelige Livgarde. Umiddelbart herefter startede jeg på Danmarks Tekniske Universitets fysikstudie. Mine interesser spænder fagligt meget bredt, og jeg nyder i min fritid at læse alskens faglitteratur. Jeg elsker at bevæge mig samt at prøve kræfter med diverse sportsgrene, såsom bordtennis, taekwondo, bouldering, løb, vippeudspring, tai chi, og senest har jeg kastet mig over dansen. Derudover ynder jeg at se mig omkring i verden, hvorfor jeg er ekstra taknemmelig over tildelingen af et EliteForsk-rejsestipendium.

Gymnasium og bopælskommune
Munkensdam Gymnasium
Gentofte Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel
Biomineralization and Biomimetics

Kontaktoplysninger
E-mail: nikoma@dtu.dk

Forskningsinstitution
Boisen group, IDUN Centre of Excellence, DTU Health Technology, Danmarks Tekniske Universitet

Handlinger tilknyttet webside