Gå til indhold

Ane Pastor Rollan

Ph.d.-studerende, civilingeniør, cand.polyt.

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Spredning og sammenhængsgrad af marine arter og deres betydning for bevarelse og forvaltning af marine økosystemer

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Ane Pastor-Rollan

Min forskning kombinerer viden om marine arters fysiologi, udbredelse og spredning ved hjælp af avancerede 3D-Agent-Baserede Modeller (ABM’s) sammenholdt med genetiske data. Spredningsfasen af larver eller plantefrø er en kritisk proces, der sikrer overlevelsen af populationer og giver modstandsdygtighed. I løbet af mit ph.d.-studium vil jeg udvikle ABM-modeller for marine nøglearter såsom muslinger og ålegræs, som er med til at sikre en god vandkvalitet, og som samtidig udgør vigtige biogene habitater for andre marine organismer. Undersøgelser af sammenhængsgraden af disse arter er et vigtigt redskab f.eks. for planlægning og prioritering af naturbevarelse og beskyttede områder, særligt i relation til klimaforandringer og for at modvirke tab af biodiversitet.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Allerede i skolen var biologi mit yndlingsfag, og jeg valgte derfor at studere biologi i Bilbao. Fordi jeg er opvokset ved kysten, har havet altid fascineret mig, og jeg valgte derfor at specialisere mig inden for havbiologi i Madrid og Melbourne. Det var først, da jeg startede min kandidat i akvatisk videnskab og teknologi ved Danmarks Tekniske Universitet, at jeg blev interesseret i ABM-modeller. Siden da har jeg fokuseret på computermodellering, fordi jeg mener, at det er et afgørende værktøj i kampen for at bevare vores have. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Der opstår mange spørgsmål, når man studerer arters og populationers spredning og sammenhængsgrad i et klima under forandring: Hvordan ville artsfordelingen ændre sig med en stigning i vandtemperaturen? Hvordan ville arterne sprede sig? Ville de kolonisere nye områder eller uddø? Hvordan ville det påvirke havmiljøet? Og hvordan ville det påvirke de økosystemprodukter og -tjenester, som vi mennesker har brug for? Mange undersøgelser inkorporerer spredningen af larver i udformningen af ​​marine, beskyttede områder, men der mangler stadig passende metoder og værktøjer, der kan understøtte alle de nye forvaltningsspørgsmål.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Rejsestipendiet vil give mig muligheden for at realisere et samarbejde med det nationale forskningsråd i Spanien (CSIC) og Deakin University i Australien. Ophold ved både CSIC og Deakin University med nogle af Spaniens og Australiens bedste forskere i marinbiologi vil være vigtige for min videreudvikling af metoder og forståelse af de bagvedliggende mekanismer for arters og populationers sammenhængsgrad i forskellige typer af økosystemer. 

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg kommer fra San Sebastian, der er en by i det nordlige Spanien. Siden jeg startede mine studier, er jeg flyttet rundt i verdenen; først til flere byer i Spanien, derefter Australien, New Zealand, og nu er jeg i Danmark. Jeg brænder meget for natur og dyr, og min forskerkarriere har altid været tæt knyttet til mine hobbyer. Jeg elsker at opdage nye lande og kulturer samt at deltage i miljøaktiviteter for at bevare naturen. Desuden brænder jeg for dans og fotografering. 

Gymnasium og bopælskommune
St. Patricks English School (San Sebastian, Baskerlandet, Spanien) og Københavns Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel
Dispersal and connectivity of habitat forming marine species through ABMs and its importance for management of marine ecosystems

Kontaktoplysninger
E-mail:

Forskningsinstitution
Aarhus Universitet, Faculty of Technical Sciences, Institut for Bioscience, Forskning i anvendt marin økologi og modellering

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. maj 2021