Gå til indhold

Anne Julie Arnfred

Ph.d.-studerende, cand.mag, kurator

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Kuratering af forskning – kunstudstillinger som videnskabere i akademisk forskning

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Anne Julie Arnfred 

Mit ph.d.-projekt undersøger, hvordan vi kan bruge en udstilling til mere end at formidle forskning. Hvordan et tæt samarbejde mellem videnskab, kunst og en kurator om at skabe en udstilling kan skabe nye måder at arbejde med akademisk viden på. Det handler ikke bare om, hvad der sker på selve udstillingen, men hvad der opstår i arbejdet med at udvikle, forberede og gennemføre den. Jeg arbejder med tre udstillinger: en historisk, en socialvidenskabelig og en naturvidenskabelig, hvor jeg kobler forskere fra udvalgte, igangværende forskningsprojekter med udvalgte kunstnere samt personer, der har særlig erfaring eller historie om emnet. Mit formål er at undersøge, hvordan samspillet mellem dem påvirker ikke bare selve udstillingen, men også forskningen.  

Sådanne samarbejder bliver stadigt mere udbredte, og mit mål er at opstille et sæt metoder til, hvordan man udvikler og opsamler viden i løbet af sådanne projekter og samarbejder.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Jeg har 11 års erfaring som kurator og udvikler af kunstudstillinger fra anerkendte institutioner som Kunsthallen Nikolaj i København og Museet for Samtidskunst i Roskilde. Igennem mit arbejde har jeg fået en stigende interesse for samarbejder mellem kunst og forskning. Både i de muligheder, der er i det, og de udfordringer, der følger med. Mit fokus er at gøre dét samarbejde mere ligeværdigt og frugtbart – og dermed også udvide, hvad vi forstår ved akademisk videnudvikling. Det handler ikke om at udvikle en helt ny, ensartet sandhed om, hvordan videnskab og kunst kan bruge hinanden. Det handler om at udvikle metoder til at håndtere forskellighederne.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Det er min klare tese, at vi kan bruge udstillinger til at tænke igennem. At både forskere og kunstnere i processen med at udvikle udstillinger sammen kan opnå indsigter og viden, som de ellers ikke kunne opnå.

Men disse indsigter opstår ikke af sig selv. Det kræver, at de rigtige rammer er der, og at der findes en metodik, der sikrer, at de opnåede indsigter også bliver båret videre. Jeg udvikler et sæt af metoder, der skal understøtte dét, og jeg prøver dem af i praksis i udviklingen af de tre forskellige, konkrete udstillinger.

Samtidig er mit mål en ny opfattelse af kuratorens rolle. Vi har både her i Danmark og internationalt set store udstillinger med stjernekuratorer, der som dirigenter har brugt kunst, artefakter og forskning som rekvisitter til at præsentere deres vision eller budskab. Men jeg ser kuratorens rolle som anderledes: Som en facilitator af et ligeværdigt samarbejde, hvor hver deltager er såvel ekspert, lærer og elev.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Stipendiet skal bruges til et længere forskningsophold på Goldsmiths University of London. Jeg bliver tilknyttet det banebrydende internationale forskningsprojekt European Forum for Advanced Practices (EFAP), der er et samarbejde mellem et stort antal europæiske universiteter, akademier og NGO’er. Jeg skal arbejde sammen med bl.a. professor Irit Rogoff, der er medstifter af EFAP. Rogoff er førende inden for sit felt og kan bidrage med toneangivende viden om kunstfeltet som videnskaber og videnspraksis. Tilknytningen til Goldsmiths University of London vil give mig mulighed for at samarbejde med forskere fra universiteter i hele Europa i arbejdet med at udvikle en ny form for kuratoriel tilgang. Dermed lægges grunden til et kommende post.doc.-projekt.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er ordblind og har igennem hele min opvækst ikke troet, at jeg skulle bedrive en akademisk karriere. Dét har i høj grad påvirket min tilgang til forskningen og de vinkler, jeg ser i den.

Jeg er født i København og er opvokset i København, Portugal, Mozambique og Grønland. Jeg har desuden boet en årrække i Mexico, hvor jeg studerede på kunstakademiet. Jeg bor med min mand og vores to drenge i Eberts Villaby på Amager.

Gymnasium og bopælskommune
HF-Centret Efterslægten og Gasværksvejs HF. Bosiddende i Københavns Kommune.

Forskningsprojektets videnskabelige titel
Curating Research – the Researching Art Exhibition as Creator of Knowledge

Kontaktoplysninger
Telefon: 4126 6312, e-mail:

Forskningsinstitution
Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Visuel Kultur og Performance Design

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. maj 2021