Gå til indhold

Anne Sophie Lassen

Ph.d.-studerende, cand.polit.

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Krydsfeltet mellem ligestilling i hjemmet og på arbejdsmarkedet

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Anne Sophie Lassen

Over en bred kam opfører mænd og kvinder sig forskelligt, når det kommer til f.eks. uddannelsesvalg, barsel og beskæftigelse, og det medfører forskellige former for ulighed. Min ph.d.-afhandling handler om kønsnormers rolle i den vedholdende ulighed mellem mænd og kvinder. Da kønsnormer både påvirker vores adfærd på arbejdsmarkedet og i familien, er det centralt for mig at undersøge de to aspekter sammen. Et af de centrale elementer af min ph.d. er at udvikle nye metoder for at måle kønsnormer. Det gør jeg blandt andet ved brug af registerdata, og jeg undersøger, hvordan ændringer i lovgivning og på arbejdsmarkedet har forskellige konsekvenser for mænd og kvinder. I et projekt undersøger jeg uligheder i brug af barselsmuligheder. I et andet projekt undersøger jeg, hvordan strukturelle ændringer på arbejdsmarkedet påvirker mænd og kvinder forskelligt. I begge tilfælde undersøger jeg, i hvilken grad normer skal medregnes for at forstå forskelle.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Jeg er enormt glad for de statistiske metoder, som økonomer bruger, og jeg har arbejdet med registerdata – anonymiseret data indsamlet af Danmarks Statistik, der med stor præcision måler f.eks. indkomst, uddannelse og sundhed i den danske befolkning – siden min bachelor. Men jeg har aldrig været tilfreds med de forklaringer, som jeg er blevet præsenteret for på mit studie i forhold til forskelle mellem mænd og kvinder, og jeg har derfor opsøgt teori fra nabofag. At bringe en mere nuanceret forståelse af køn ind i økonomiske analyser af ulighed åbner op for andre perspektiver og en bedre forståelse af vedvarende forskelle mellem kvinder og mænd.  

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Der er en voksende interesse blandt økonomiske forskere for at etablere kausale forbindelser mellem normer og arbejdsmarkedsresultater. Jeg vil gerne gå et skridt videre og forsøge at identificere mekanismerne bag disse kausale kæder. Men når man arbejder med registerdata, er normer vanskelige at kvantificere. Derfor arbejder jeg på at lave nye mål for kønsnormer. Bedre kvantificering af normer vil muliggøre bedre undersøgelser af ulighed mellem kønnene. Jeg håber, at min forskning kan være med til at integrere et blik for kønsnormer med de klassiske økonomiske betragtninger, når der laves politik på blandt andet beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Et bedre blik for kønsnormer vil nuancere analysen af økonomiske valg og politikker, der enten forstærker eller reducerer ulighed mellem kvinder og mænd.  

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Rejsestipendiet skal først og fremmest bruges på at besøge SOFI, som er et forskningscenter med sociologer og økonomer på Stockholms Universitet. Jeg er blevet inviteret af gruppen af forskere, som arbejder med køn og ulighed. Jeg glæder mig meget til at blive en del af det miljø. Stipendiet muliggør også besøg hos forskere på London School of Economics og University of Bocconi i Milano, som jeg samarbejder med. COVID-19-pandemien har vanskeliggjort meget forskning, og jeg ser frem til, at mange af de planer, som er blevet sat på standby, kan blive genoptaget.  

Lidt om mennesket bag forskeren?

Som de fleste andre ph.d.-studerende bruger jeg en meget stor del af min tid på min ph.d. Heldigvis synes jeg, at det meste af arbejdet er meget spændende.
Når jeg ikke er på (hjemme-)kontoret, så er jeg tit udendørs. Jeg er ofte at finde i mit lille sommerhus på Røsnæs, som jeg har sammen med en god ven. 

Gymnasium og bopælskommune
Marselisborg Gymnasium og Københavns Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel
Essays in Labour and Family Economics

Kontaktoplysninger
Telefon: 2978 1813, e-mail:

Forskningsinstitution
Copenhagen Business School, Økonomisk Institut

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024