Gå til indhold

Dom Ford

Ph.d.-studerende, cand.it., MA

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Hvordan computerspil skaber betydning ved hjælp af myter

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Dom Ford

En af de vigtigste forskelle på computerspil og andre former for medier er at spilleren har fri vilje til at træffe valg. Modsat de fleste former for litteratur og film, hvor modtageren blot er passiv, deltager spilleren i computerspillets verden og træffer valg deri. Derfor er det ikke tilstrækkeligt at analysere spil alene ud fra allerede eksisterende teori rettet mod disse andre medier. Der skal mere til; og jeg mener, at vi kan drage inspiration fra studiet af myter. I den mytiske fortælling finder vi nemlig også både velkendte konstante elementer, såsom narrativ og dialog, men også friere, performative elementer, såsom ritualer og andre kulturelle praksisser. Ved at se på computerspil som en slags moderne mytefortællinger kan vi måske derved bedre forene disse kontante og performative elementer til en komplet forståelse af, hvordan spil skaber mening og passer ind i den bredere kultur. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

I min akademiske baggrund indenfor litteratur har jeg fokuseret på middelalderlig engelsk litteratur. Jeg har altid spillet meget computer, og under min bachelor begyndte jeg at tænke mere over spil i relation til den litteraturteori, jeg lærte. For eksempel opdagede jeg, at mange af myternes særegne strukturer faktisk lignede computerspils strukturering af spilmissioner og -verdener. Siden da har jeg været fascineret af den måde, hvorpå computerspil er strukturerede, af deres gengivelse af fysisk rum, samt hvordan de reflekterer og passer ind i den bredere kultur. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Mytekonceptet er kernen i mit projekt, men det er også en stor udfordring, fordi det er et begreb med en lang historie, der er blevet brugt i mange akademiske discipliner på mange forskellige måder, og hvis betydning derfor er for upræcis. Det er derfor et vigtigt første skridt at tæmme mytekonceptet, så det er både præcist og brugbart. Selvom denne opgave er stor nok i sig selv, skal denne forståelse af myter dernæst inkorporeres i den allerede eksisterende viden om videospil. Mit projekts største udfordring er at samle alle disse elementer fra forskellige fagområder til noget sammenhængende og brugbart for studiet af spil. 

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Med rejsestipendiet vil jeg kunne rejse til Centraleuropa, hvor jeg vil kunne udforske lokationer, der har været både direkte og indirekte inspiration til forskellige spil, hvis spilverdener jeg sætter i kontrast. Et eksempel er The Witcher-spilserien, der opbygger en enorm fantasy-verden, imens Kingdom Come: Deliverance forsøger at være så historisk korrekt og ’umytisk’ som muligt. Jeg vil gerne udforske disse spils relation til fysisk rum og sammenligne dette med, hvordan disse rum bliver mytegjort som en del af national identitet i den virkelige verden

Lidt om mennesket bag forskeren?

Udover at jeg af natur er glad for spil og litteratur, elsker jeg også musik. Jeg har spillet trommer i snart tyve år, og jeg forsøger mig også på guitar. Jeg tilbragte desuden meget af min studietid på et studenterblad kaldet PearShaped. Jeg er dybt interesseret i politik, særligt britisk politik, men efter at jeg er blevet bedre til dansk, har dansk politik også fanget min interesse. Jeg flyttede til Danmark i 2017, og jeg bor nu på Amager med min kæreste og to skønne katte. 

Gymnasium og bopælskommune
Tunbridge Wells Grammar School for Boys, Kent, England og Københavns Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel
Myter og skabelsen af kulturel betydning i digitale spil

Kontaktoplysninger
Telefon: 5015 4070, e-mail:

Forskningsinstitution
Center for Computer Games Research, Institut for Digital Design, IT-Universitetet i København

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. maj 2021