Gå til indhold

Esben Korsgaard Rasmussen

Ph.d.-studerende, cand.mag.

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Historie og politik hos Thomas Hobbes (1588-1679)

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Esben Korsgaard Rasmussen

Mit ph.d.-projekt handler om forbindelsen mellem begrebet om den moderne stat og forståelsen af historien hos den engelske filosof Thomas Hobbes. Navnlig fokuserer mit projekt på rollen, den kristne idé om historiens formål spiller for forståelsen af den moderne stats opgave og indretning. I en særlig kristen optik har historien nemlig kun betydning i forhold til den dag, hvor Kristus kommer tilbage til jorden for at dømme levende og døde. Det betyder igen, at historiske begivenheder skal forstås i lyset af denne sidste dag. Spørgsmålet, jeg forsøger at besvare med mit projekt, er således, hvordan den suveræne stat, der opstår i kølvandet på reformationen og opsplitningen af den katolske kirke, kan forstås i forhold til denne forestilling om historiens formål. Hobbes’ begreb om historie er stort set ubehandlet i den eksisterende forskning, men jeg forsøger at vise, hvordan man kun kan forstå den moderne stats indretning, hvis man forstår den i relation til en særlig (kristen) opfattelse af historien.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Da jeg skrev speciale om Aristoteles’ politiske filosofi, kom jeg i kontakt med Amnon Lev, der er lektor og centerleder på Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet og nu min bi-vejleder, fordi han havde skrevet en bog om samme emne. Han havde også beskæftiget sig med Hobbes og hans forhold til Aristoteles og anbefalede mig nogle bøger. Siden har jeg ikke set mig tilbage. Min største motivation er at forstå, hvordan man i tidens løb har forsøgt at konstruere en filosofisk disciplin, der kan ændre den politiske virkelighed, og hvilke grundlæggende forudsætninger der ligger under disse ofte heroiske, men typisk mislykkede forsøg.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Først og fremmest er det en stor udfordring at forstå, hvad Hobbes forstår ved teologi. Eftersom min idé er, at en særlig kristen opfattelse af historien spiller en vigtig rolle for den moderne stat, er det afgørende at forstå, hvad Hobbes forstår ved ord som Gud, frelse og dommedag. Det er ganske svært, for Hobbes insisterer samtidig på, at det eneste, der eksisterer, er legemer, og at der altså ikke findes sådan noget som en sjæl. Men uden en sjæl er der mange kristne forestillinger, der risikerer at gå tabt. Til gengæld er der nogle ret vidtrækkende perspektiver i mit projekt. Eftersom Hobbes er faderen til begrebet om den statsform, der stadig spiller en rolle i vores moderne verden, vil en mere præcis forståelse af dens grundlæggende forudsætninger kunne give os et bedre blik for nogle af de vanskeligheder, vi møder i dag. Hvad er f.eks. formålet med staten, og hvordan forholder den sig til en mere grundlæggende forståelse af tid og historie?

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Først og fremmest betyder det, at jeg får mulighed for længere ophold ved nogle af verdens førende forskningsinstitutioner. Det kommer helt konkret til at betyde ophold i Paris, Cambridge og muligvis Toronto, hvor jeg udover at kunne diskutere mit arbejde med de ansatte forskere også får mulighed for at skabe et større videnskabeligt netværk. Derudover håber jeg på at kunne besøge The Devonshire Collection i England, hvor mange af Hobbes’ oprindelige manuskripter befinder sig. Især nogle uudgivne lister over hans bibliotek ville potentielt kunne give os ny viden om hans teoretiske baggrund og mere generelle, videnskabelige interesser.

Lidt om mennesket bag forskeren?

I virkeligheden bruger jeg det meste af min tid på min forskning, men ellers er jeg meget glad for at cykle. Det er en god måde at koble af på, selvom det altid kræver lidt overvindelse at bevæge sig gennem byen iført helt stramt cykeltøj. Jeg holder meget af musik i næsten alle former, og jeg er ofte at finde til Koncerthusets torsdagskoncerter. Derudover: stor OB-fan. Det er desværre ikke altid så sjovt.

Gymnasium og bopælskommune
Sct. Knuds Gymnasium og Københavns Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel
Eskatologi og suverænitet hos Thomas Hobbes

Kontaktoplysninger
Telefon: 3532 5255, e-mail:

Forskningsinstitution
Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet, Afdeling for Systematisk Teologi

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. maj 2021