Gå til indhold

Marius Hogräfer

Ph.d.-studerende, MSc

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

In-situ-styring for progressiv visuel analyse

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Marius Hogrofer

En af de store udfordringer i dag er at finde mening i de terabytes af data, vi indsamler hver dag. En mulighed er at bruge grafiske symboler til at visualisere data. Vores store fordel i forhold til maskinerne er, at vi mennesker er gode til at finde mønstre i punkter og rektangler, og vi kan fortolke dem med vores viden om data. Computere er med algoritmer på den anden side hurtigere end os, men de er stadig ikke hurtige nok for store datasæt eller komplekse algoritmer. I mit ph.d.-projekt undersøger jeg muligheder for, at computeren kan lære om den data, en bruger er interesseret i, med henblik på at fokusere beregningerne til den del af data, brugeren synes, er vigtig. Formålet er at finde mening i vores data hurtigere, i stedet for at vente timevis på beregninger på fuldstændige datasæt. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Under min kandidatuddannelse på det Tekniske Universitet i Dresden blev jeg meget interesseret i data, og hvordan mennesker kan fortolke dem ved visuelle repræsentationer. I 2019 flyttede jeg til Aarhus. Her forsker og udvikler jeg muligheder for effektive analyser af store datasæt ved hjælp af scatter plots, bar charts og landkort. Jeg synes, at det største problem i arbejdslivet er, at mennesker ofte sidder og venter på deres computer. Derfor er min største motivation i mit arbejde, at jeg gerne vil give folk mulighed for at være glade for at udforske deres data igen. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Der er mange udfordringer ved at fremlægge data for mennesker, og i mit projekt nærmer jeg mig dem fra tre perspektiver. Det første er visualiseringsperspektivet: Hvordan kan vi vise interessante data til mennesker og på samme tid udtrykke, at data ikke er fuldstændige, og fremskridt ikke homogene i alle regioner af data? Det andet er brugerperspektivet: Hvordan kan vi finde ud af, hvilke data mennesker overhovedet er interesseret i, også når de ikke selv ved det, når de begynder deres undersøgelse? Og det tredje er algoritmeperspektivet: Hvordan kan vi give mere relevante data til mennesker, når vi ved det? Man kan sige, at jeg i mit projekt beskæftiger mig med mange facetter af visuel analyse, og jeg er meget fascineret af det. 

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Jeg mener, at internationalt samarbejde med andre forskere er den bedste måde at forske på i dag. Og den personlige kontakt er en forudsætning for tæt og tillidsfuldt samarbejde. Stipendiet giver mig mulighed for at arbejde sammen med en forskningsgruppe ved Carnegie Mellon i Pittsburgh, Pennsylvania i USA, en af grundlæggerne af mit forskningsfelt. Her søger jeg inspirerende samtaler og vil gerne lære om nye, alternative adgange til forskning i et fuldstændigt nyt arbejdsmiljø. Derudover tillader et EliteForsk-rejsestipendium mig at fokusere 100 procent på min forskning. 

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er tysk og voksede op i en lille landsby 30 kilometer nord for Frankfurt am Main i hjertet af Tyskland. Jeg flyttede til Danmark i 2019 for at tage min ph.d.-uddannelse, og da begyndte jeg at løbe udenfor i naturen, uanset om det regner eller blæser. Om sommeren cykler jeg gerne omkring på den vestjyske kyst, fordi jeg gerne vil lære mere om naturen, historien og kulturen her. Om vinteren spiller jeg brætspil og hygger mig med venner. 

Gymnasium og bopælskommune
Christian-Wirth-Schule i Hessen, Tyskland, og Aarhus Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel
In-situ steering for progressive visual analytics

Kontaktoplysninger
E-mail:

Forskningsinstitution
Ubiquitous Computing and Interaction Group, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. maj 2021