Gå til indhold

René Kofler

Ph.d.-studerende, MSc

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Produktion af biobrændstoffer til den fremtidige grønne og bæredygtige skibstransport

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?René Kofler

I mit ph.d-projekt undersøger jeg forskellige systemer, som kan producere biobrændstoffer til substitution af fossile brændstoffer til skibe, men også lastbiler og biler. Konverteringen af biomasse, som f.eks. halm, træ eller gødning, til flydende brændstoffer kræver mange forskellige procestrin, som kombineres til store termokemiske anlæg. Gennem termodynamisk modellering af systemerne og anvendelse af de nyeste metoder vil jeg designe, analysere og optimere termokemiske systemer til bioraffinaderier for at opnå den mest energi- og omkostningseffektive vej til den fremtidige, bæredygtige transportsektor. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Vores nuværende måde at transportere varer og folk ved hjælp af fossile brændstoffer er ikke bæredygtig. Det skal ændres så hurtigt som muligt, og jeg er overbevist om, at et skifte til vedvarende kilder, herunder biobrændstoffer til skibe, lastbiler og fly, er nødvendigt. Ved at bruge termodynamiske metoder kan jeg bidrage til at planlægge bæredygtige biomassebaserede anlæg, som vil hjælpe til at nå vores klimamål og reducere den menneskelige påvirkning på klima og miljø.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

I mit ph.d-projekt undersøger jeg muligheden for at producere biobrændstoffer i forskellige lande, som f. eks. Danmark og Kina. Hvert land har forskellige typer af biomasse til rådighed og brug af lokale råstoffer er relevant for at øge bæredygtigheden. Forskellige råstoffer har forskellige egenskaber, og det medfører udfordringer for at designe systemerne til de specifikke biomasser, som er til rådighed. Desuden bruges der eksperimentelle data til at bygge specifikke modeller til hver biomasse.

Det er meget vigtigt, at vi finder alternativer til fossile brændstoffer i hele verden, og derfor er det nødvendigt at inkludere så mange lande og biomasser som muligt.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

EliteForsk-rejsestipendiet vil give mig mulighed for at forske i andre forskningsinstitutter i udlandet samtidig med, at min forskning kan videreudvikles. Den vil muliggøre besøg på institutter med eksperimentelle faciliteter, hvor der kan laves de nødvendige eksperimenter for at forbedre mine modeller og designe endnu bedre systemer. Derudover kan jeg tage til Kina for at møde vores projektpartnere, deriblandt North China Electric Power University. Det vil give mulighed for at se eksisterende kulbaserede anlæg til produktion af dimethyl ether (DME, et alternativt brændstof til skibe), for hvilke jeg vil udvikle koncepter til omlægning fra kul til biomasse. 

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er født og opvokset i Sydtyrol, den tosprogede (tysk og italiensk) del i Italien. I 2011 flyttede jeg til Berlin i Tyskland, hvor jeg læste både bachelor og master i energi- og procesteknologi med særligt fokus på termisk energi. Jeg kom til Danmark i forbindelse med mit kandidatprojekt i 2017. Siden 2017 har jeg boet sammen med min kæreste i Nærum. I fritiden spiller jeg rugby på holdet DTU Exiles RUFC. Desuden er jeg trommeslager i et band sammen med fem venner.

Gymnasium og bopælskommune
Humanistisches Gymnasium Beda Weber (Meran, Italien). Rudersdal Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel
Thermochemical Biofuel Production

Kontaktoplysninger
Telefon: 4525 4181, e-mail:

Forskningsinstitution
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Mekanik, Sektion for Termisk Energi

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. maj 2021