Gå til indhold

Steffen Henning Raun

Ph.d.-studerende, cand.scient. i humanfysiologi, BSc i idræt

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Undersøgelse af molekylære årsager til stofskifteforstyrrelser hos overvægtige kvinder efter brystkræft

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Steffen Henning Raun

Mit projekt omhandler de ændringer, man ser i stofskiftet hos personer, der bliver diagnosticeret med kræft samt efter et kræftforløb med behandling. Ligesom det ses ved sukkersyge (type 2-diabetes), kan personer, der diagnosticeres med kræft, få svært ved at kontrollere deres blodsukker og udvikle nedsat insulinfølsomhed. Dette kan skabe problemer i forhold til kræftbehandlingen og nedsætter overlevelseschancerne. Ydermere ved vi, at nogle kræftformer, herunder brystkræft, kan lede til en større risiko for udvikling af overvægt og type 2-diabetes. Da både muskel- og fedtvæv er vigtige i forhold til kontrol af blodsukkeret og insulinfølsomhed, undersøger jeg, hvad der sker i disse væv hos kræftpatienter. Forhåbentlig vil jeg få en dybere forståelse af udviklingen af stofskifteforstyrrelser i denne patientgruppe.     

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Interessen for kræftforskning kommer af, at jeg opdagede, hvor lidt vi egentlig ved om, hvad en kræftsygdom kan gøre ved resten af kroppen. Det er oftest ikke kun kræften i sig selv, man dør af, men også alle de mange følgevirkninger. Derfor er det vigtigt at få en bedre forståelse af følgevirkningerne. Min motivation kommer mest af alt af, hvor tæt på kræften er for mange mennesker. Hver tredje person i Danmark vil på et tidspunkt blive diagnosticeret med kræft. Så selv små forbedringer i forståelsen og behandlingen af kræft kan forbedre livet for mange mennesker.   

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den primære udfordring ved mit projekt er rekrutteringen af den patientgruppe, som jeg arbejder med. Da jeg laver større invasive forsøg, hvor der tages muskel- og fedtbiopsier, og da jeg arbejder med patienter, som lige har gennemgået et længere hospitalsforløb, kan der være en barriere. Jeg er dog positivt overrasket over, hvor mange patienter der har sagt ja til at deltage. Den altoverskyggende udfordring har dog været COVID-19 og nedlukninger, som har forhindret mig i at gennemføre flere forsøg. Men jeg er sikker på, at jeg ikke er alene i denne situation.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Mit rejsestipendium skal bruges til en rejse til University of Sydney i Australien, hvor professor David James med sin gruppe er ledende inden for bioinformatik og systembiologi i muskel- og fedtvæv. Ved hjælp af disse metoder vil jeg kunne få en dybere forståelse af, hvad der sker i musklerne og fedtvævet, når en person får brystkræft, samt gennemgår kemo- og strålebehandling. Dette vil forhåbentlig hjælpe os til at forstå, hvorfor nogle kvinder får problemer med stofskiftet efter et brystkræftforløb.   

Lidt om mennesket bag forskeren?

Meget tid går selvfølgelig med min ph.d., men en af mine fritidsinteresser er improvisation comedy, hvor jeg optræder flere steder i København og er en fast del af teaterbesætningen i ICC Theater i indre by. Dét at få folk til at grine er en fantastisk følelse. Ligesom mange andre nyder jeg også at være fysisk aktiv med fx træning og mountainbike og at være sammen med familien. 

Gymnasium og bopælskommune
Roskilde Katedralskole, Roskilde Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel
Undersøgelse af molekylære årsager til metaboliske forstyrrelser hos overvægtige præmenopause-kvinder efter brystkræft

Kontaktoplysninger
Telefon: 26623173, e-mail:

Forskningsinstitution
Molekylær fysiologi, Institut for Idræt og Ernæring, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. maj 2021