Gå til indhold

Indstilling af Emil Loldrup Fosbøl til Eliteforsk-prisen 2021

Emil Loldrup Fosbøl er uddannet kardiolog og forsker bredt inden for kardiologiske problemstillinger.

Ved at udnytte informationer i tilgængelige databaser har Emil Loldrup Fosbøl på forbilledlig vis besvaret vigtige klinisk-relevante spørgsmål inden for hjerteklapsygdom, hjerteflimmer og iskæmisk hjertesygdom, eftervirkninger af hjertekirurgi samt medicinbivirkninger på hjertet.

Emil Loldrup Fosbøls forskning har haft direkte effekt på behandlingen af patienter med hjertesygdomme, eksemplificeret ved at hans studier i dag citeres i globale guidelines for brug og bivirkninger af visse typer hjertemedicin medicin. Specielt er hans flotte arbejder inden for hjerteklapsygdomme også meget anerkendt, og han regnes – på trods af sin unge alder – som en af verdens ledende forskere inden for dette emne. Derudover har hans forskning haft stor betydning inden for behandling af hjertesvigt, iskæmisk hjertesygdom og atrieflimmer.

Emil Loldrup Fosbøl har publiceret i mere end 185 tidsskriftsartikler – heraf mere end 50 om hjerteklapsygdom. Mange af disse arbejder er publiceret i førende medicinske og kardiologiske tidsskrifter og er generelt velciteret af andre forskere inden for feltet. Det er en imponerende videnskabelig produktion, ikke mindst set i lyset af hans samtidige uddannelse som speciallæge i kardiologi. Han har undervejs modtaget det prestigefyldte ”Borregaard Clinical Ascending Investigator 2020 Grant” fra Novo Nordisk Fonden på 1.200.000 Euro. Bevillingen blev givet med henblik på fortsat fokus på database-baserede studier af optimering af behandlingen af hjertesygdom. 

Emil Loldrup Fosbøl er 38 år, og han har siden 2019 været ansat som overlæge ved Hjertecentret på Rigshospitalet, hvor han nu leder afsnittet for hjerteklapsygdomme. Han var i perioden 2010-2012 postdoc ved det ansete Duke University Medical Center i North Carolina, hvorefter han indtil sin nuværende ansættelse var ansat som kardiolog ved Hvidovre Hospital og Rigshospitalet. Emil Loldrup Fosbøl har etableret en dynamisk forskerenhed ved Rigshospitalet, der pt. inkluderer over 30 forskere, og hvor vejledning af studerende på alle niveauer er et centralt fokusområde for Emil Loldrup Fosbøl.

Senest opdateret 05. maj 2021