Gå til indhold

Indstilling af Eva Boxenbaum til Eliteforsk-prisen 2021

Eva Boxenbaum forsker i, hvordan organisatoriske aktører bidrager til at ændre etablerede virksomheder og samfundsinstitutioner, eksempelvis bæredygtigt byggeri og biblioteker.

Sammen med en lang række internationale samarbejdspartnere har hun undersøgt, hvordan og under hvilke betingelser ildsjæle og forandringsagenter i organisationer lykkes med at udfordre det eksisterende og skabe opbakning til forandringer.

Eva Boxenbaums forskning har bidraget til udvikling af teori om de mikro-dynamiske processer, der ligger bag institutionelle ændringer på organisations-og samfundsplan. Hendes originale bidrag består i at præcisere den rolle, organisatoriske aktører spiller, og de mekanismer de tager i anvendelse som institutionelle entreprenører. Hvor management-teori traditionelt har fokus på mikro-dynamikker i organisationer, har Eva Boxenbaum og hendes varierende medforfattere banet vejen for en bedre forståelse af, hvordan de kan have makro-effekter. De markante bidrag er publiceret i en lang række teoretiske og empiriske artikler i management-forskningens absolutte toptidsskrifter, så som Academy of Management Review, Academy of Management Annals, Organization Studies og Journal of Management Studies.

Eva Boxenbaums forskning har meget høj international impact og bliver meget flittigt citeret af kolleger over hele verden. I 2019 vandt hun og hendes medforfattere ”Academy of Management Annals Decade Award 2019” for den mest citerede artikel ti år efter dens publikation. Eva Boxenbaums internationale faglige anerkendelse er desuden reflekteret i akademiske tillidsposter, fx som Division Chair Elect for Division of Organization and Management Theory (OMT), en underdivision af the Academy of Management, der med sine knap 20.000 medlemmer udgør verdens største faglige organisation for management-forskere.

Eva Boxenbaum har været PI på tre kollektive forskningsprojekter og to internationale forskningsnetværk, heraf ét aktivt, som alle er finansieret af offentlige konkurrence-udbudte forskningsmidler fra Danmark og Frankrig, herunder et forskningsprojekt 2 fra Danmarks Frie Forskningsfond. I den forbindelse har hun vejledt flere ph.d.-studerende samt trænet postdocs.

Eva Boxenbaum er 49 år og ph.d. i Organisationsanalyse fra Copenhagen Business School i 2005. Hun har været Professor i Management ved Mines Paris Tech i perioden 2012-2017. I 2018 blev hun udnævnt til Professor i Organisations- og Ledelsesteori ved Copenhagen Business School. Eva Boxenbaum modtog i 2006 Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelses Tietgenpris og i 2019 Danish Society for Education and Business Research Award.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. maj 2021