Gå til indhold

Anne-Sofie Dichman

Ph.d.-studerende, cand.scient.pol.

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Svedige kroppe: Mod en økofeministisk demokratiteori

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Anne-Sofie Dichman (billede)

I mit ph.d.-projekt studerer jeg nye sociale bevægelsers demokratiske potentialer med fokus på klima og køn. Jeg følger mere specifikt en gruppe kvinder fra De Gule Veste i Frankrig, der eksperimenterer med at skabe lokale bæredygtige fællesskaber, blandt andet i form af en social kantine baseret på økologisk overskudsmad, fleksible priser og en horisontal arbejdsdeling. Aktivisterne anvender begrebet commons til at beskrive sådanne demokratiske rum. I en samtale med økofeministisk teori ønsker jeg at udvikle et commons-begreb, der orienterer mod demokratiske organiseringsformer, der er bæredygtige og kønspluralistiske. Foruden denne specifikke begrebsliggørelse argumenterer jeg i mit ph.d.-projekt for, at politisk teori generelt bør udvikle begreber, der inddrager kropslige aspekter af politik frem for at formulere abstrakte begreber, der ikke indfanger, hvordan politiske begreber (op)leves.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Med en forkærlighed for Frankrig fulgte jeg spændt med, da De Gule Veste opstod i 2018 med kravet om social retfærdighed i den grønne omstilling. I mine øjne legemliggør den franske sociale bevægelse én af nutidens vigtigste demokratiske udfordringer: at tilgå klimakrisen som en kompleks udfordring med øje for både social – herunder kønsmæssig – og økologisk retfærdighed. Mit særlige fokus på køn og feministisk teori kommer blandt andet af at have erfaret en underrepræsentation af kvinder i mit fag, hvilket har motiveret mig til at sætte fokus på denne problem-stilling både inden for og uden for mit ph.d.-projekt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Foruden de forskellige udfordringer jeg har oplevet i forbindelse med at lave feltarbejde i Frankrig som ung dansk kvinde, der ikke er uddannet i antropologi, er den største forskningsmæssige udfordring ved mit projekt at kombinere mit etnografiske materiale med mere abstrakt politisk teori. Der ligger efter min mening en indbygget spænding i denne kombination: På den ene side viser mit feltarbejde med De Gule Veste, at den politiske verden er kompleks og fuld af paradokser, mens politisk teori på den anden side forsimpler denne kompleksitet i søgen efter at sige noget mere generelt. Teorier, der ikke lader sig informere af spændingerne i den politiske verden, mener jeg, siger for lidt om vores samfund, mens jeg som teoretiker også finder etnografisk viden uden politisk teori utilstrækkelig. Med andre ord ligger udfordringen i at teoretisere fra en konkret situation samtidig med at bevæge sig ud over denne.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

EliteForsk-rejsestipendiet betyder, at jeg kan arbejde videre med brobygningen mellem etnografi og teori i selskab med de dygtigste teoretikere inden for mit forskningsfelt. Mens den første halvdel af mit forskningsprojekt har bestået af et års feltarbejde i Frankrig, kan jeg nu – takket være EliteForsk-rejsestipendiet – fortsætte teoretiseringen af mit etnografiske materiale på University of California Santa Cruz. Det betyder også, at jeg får mulighed for at udvide mit forskningsværk fra at være primært kontinentalt til også at blive transatlantisk. Dermed kan jeg for alvor få indfriet min tosidige forskningsinteresse med fransk politik på den ene side og økofeministisk/nymaterialistisk teori på den anden side.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg holder meget af at opholde mig i Paris, som jeg efterhånden betragter som mit andet hjem. Jeg har boet i byen over tre omgange og har i de perioder udviklet nogle af mine tætteste venskaber. Jeg har i mere end et årti været fascineret af fransk sprog og kultur, og jeg følger jævnligt med i fransk politik fra min nuværende bopæl på Nørrebro i København. Derudover nyder jeg at læse dansk, engelsk og fransk skønlitteratur, som foruden at give mig et frirum også inspirerer mig i mit akademiske arbejde.

Gymnasium og bopælskommune

Aurehøj Gymnasium og Københavns Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Bodies of Sweat: Towards an Ecofeminist Theory of Democracy

Kontaktoplysninger

Telefon: 6018 5568, e-mail: anne-sofie.dichman@ifs.ku.dk

Forskningsinstitution

Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 

Senest opdateret 23. februar 2022