Gå til indhold

Anne-Sophie Bogetoft Mortensen

Ph.d.-studerende, cand.mag.

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Bølger, tidevand, orkaner og jordskælv: Elementernes geopoetik i caribisk poesi

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Anne-Sophie Bogetoft Mortensen (billede)

Mit ph.d.-projekt handler kort fortalt om fremstillinger af klimaproblematikker i engelsksproget caribisk poesi i det sene 20. og tidlige 21. århundrede. Analytisk forsøger jeg hele tiden at arbejde i et krydsfelt mellem det, jeg kalder de to store k’er i Caribien, kolonihistorie og klimakrise. Jeg kortlægger, hvordan de to er sammenfiltrede og uadskillelige både i fiktionens og i virkelighedens verden. En grundlæggende tese i projektet og i hele min forskningspraksis er, at vi har brug for kunsten for at kunne begribe den verdensomspændende klimakrise, vi står overfor. Vi har brug for at blive berørt følelsesmæssigt såvel som intellektuelt. Den caribiske poesi er et oplagt sted at påbegynde en undersøgelse af, hvordan kunsten kan spille en rolle i vores beskæftigelse med og håndtering af klimakrisen, da det caribiske øhav har været et arnested for økokritikken og hele den humanistiske vending mod klima som en tematik igennem mange årtier.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Min interesse for litteratur har været der så længe, jeg kan huske, men interessen for det caribiske litteraturområde opstod meget pludseligt. Det er et rimelig begrænset udvalg af ikke-europæisk litteratur, man præsenteres for på litteraturstudierne i Danmark. Derfor opstod der en naturlig nysgerrighed efter at udforske det, der lå udover pensum. Min interesse for, hvordan litteraturen forholder sig til klimaudfordringer, havde ulmet i et par år, og da jeg så opdagede det caribiske områdes litteratur, gik det pludselig stærkt. Det var egentlig en meget intuitiv proces – jeg kunne mærke, at her var noget, jeg ikke helt kunne få greb om, og som derfor var spændende.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Jeg arbejder på tværs af en række fagområder, så selvom litteraturen er mit primære analyseobjekt, så inkorporerer jeg tekster og teorier fra både den kritiske geografi, filosofien og historiefaget i mit arbejde. Det giver selvsagt nogle videnskabsteoretiske udfordringer, men det giver også et dybdeperspektiv på klimaproblematikken i litteraturen, som jeg ikke kunne opnå uden den inddragelse. Derudover er det bestemt en udfordring, at jeg er en hvid, vestlig forsker, der skriver om en erfaringsverden, der ligger langt fra min egen. Derfor forsøger jeg hele tiden at være opmærksom på og kritisk overfor min egen forskerposition.

Min forskning indskriver sig i det interdisciplinære forskningsfelt Environmental Humanities, der har vundet stort indpas i udlandet, men først for nylig er begyndt at blomstre i Danmark. Jeg håber at kunne bidrage til, at det bliver et af de helt store humanistiske forskningsområder på de danske universiteter i løbet af de kommende årtier.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?  Og hvilke(t) studieophold skal det bruges til? 

Stipendiet skal blandt andet bruges til deltagelse i en stor konference i New York ved American Association of Geographers og til i samme ombæring at pleje kontakt med førende forskere indenfor Environmental Humanities ved både New York University, The New School og Yale i New Haven. Derudover skal de bruges til et længere udvekslingsophold ved University of West Indies, hvor jeg både skal deltage i forskningsaktiviteter, lave arkivarbejde og interviewe forfattere. Hvis jeg får tid, håber jeg også at kunne tage til Warwick University i England, hvor de har en af Europas mest prominente og fremadskuende Environmental Humanities-afdelinger.

Lidt om mennesket bag forskeren? 

Jeg er vokset op lidt nord for København og bor nu på Amager med min kæreste. Jeg elsker at lave mad, bade i Københavns havn året rundt og at gå på bar i weekenden. Jeg har et stort socialt behov, og eftersom ph.d.-livet består af mange enetimer på læsesalen, bruger jeg en god del af min fritid på at få det opfyldt. Sidst men ikke mindst er jeg en værre sofakartoffel, der bare elsker at se tv, især amerikansk reality og billigt producerede kultserier. Det er måske ikke særlig forskeragtigt, men man kan jo ikke lege klog hele tiden.

Gymnasium og bopælskommune

Rysensteen Gymnasium og Københavns Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Waves, tides, hurricanes and earthquakes: Elemental geopoetics in contemporary Anglocreole Caribbean poetry

Kontaktoplysninger

e-mail: ansopbm@ruc.dk

Forskningsinstitution

Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation og Humaniora

Senest opdateret 23. februar 2022