Gå til indhold

Franziska Cooiman

Ph.d.-studerende, MA

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Hvordan fungerer venturekapital i en bredere social, politisk og miljømæssig kontekst i Europa?

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Franziska Cooiman (billede)

Formålet med mit projekt er at forstå, hvordan venturekapital fungerer i Europa. Venturekapital spiller en rolle som finansiel mellemmand, med fokus på startups i kraftig vækst. Jeg starter med at analysere den politiske baggrund, hvormed venturekapital er vokset ud fra og for nuværende trives i Europa. Her fokuserer jeg på statslige institutioner, såsom Den Europæiske Investeringsfond. Derefter går min analyse ind på mikroplan. Det interessante ved venturekapital er, at det opererer i snitfladen mellem finans og den digitale økonomi. For at belyse dette forhold udfører jeg feltarbejde i venturekapital-virksomheder for at skabe en forståelse af forbindelsen mellem finansielle markeder og startups. Til sidst foretager jeg en sektoranalyse for at kortlægge den strukturelle effekt af venturekapital som finansieringsform i den europæiske digitale økonomi.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig? 

Min interesse stammer fra min egen professionelle erfaring. Efter at have afsluttet min bachelor arbejdede jeg med finansielle analyser for en stor investeringsbank, og dermed fik jeg førstehåndserfaring med den utrolige magt, global finans har. Efterfølgende bestred jeg ledende stillinger for forskellige startups, hvor jeg blev forbløffet over den afgørende, men usynlige rolle venturekapitalister spiller. Eftersom jeg ikke havde lyst til at bruge mit liv på at tilgodese en lille håndfuld investorer, har jeg siden været drevet af en trang til at forstå venturekapitalisterne bedre og gøre denne viden tilgængelig for en bredere offentlighed.


Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Venturekapital spiller en afgørende rolle i nutidens globale økonomi. Af de ti største multinationale virksomheder har syv været finansieret af venturekapital. Dog er det sparsomt med forskning udenfor ortodoks økonomi og forskning, der samtidig retter sit fokus væk fra venturekapitalens epicenter, Silicon Valley. Samtidig forsøger politiske beslutningstagere kloden rundt at efterligne Silicon Valleys succes uden nødvendigvis at have en forståelse for de bredere sociale og miljømæssige ulemper, denne finansielle model har. Dette gør min forskning yderst relevant, men også meget udfordrende. En værdig behandling af emnet kræver, at jeg arbejder tværfagligt, hvilket muliggør en forståelse af de finansielle logikker bag venturekapital. Det er nødvendigt for at bringe et negligeret emne indenfor den socialvidenskabelige forskning frem i lyset.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? Og hvilke(t) studieophold skal det bruges til? 

Med EliteForsk-rejsestipendiet planlægger jeg at tage til New School for Social Research i New York. Dette er gavnligt for mig på tre måder. For det første muliggør det min deltagelse i et af de mest vidende fællesskaber inden for global finans, der kombinerer en kritisk indstilling med en dyb viden om globale finansielle processer. For det andet arbejder forskerne på New School for Social Research i høj grad tværfagligt og arbejder samtidig med alle tre aspekter af mit projekt – politisk governance, finans og den digitale økonomi. For det tredje har jeg i New School for Social Research et ideelt miljø til at arbejde på den anvendte del af min forskning, som fokuserer på venturekapital som et redskab i den grønne omstilling.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Efter min bachelor gik jeg ind i forretningsverdenen for derefter at vende tilbage til studierne fire år senere. Min kandidat i Global Studies fik mig til Danmark og åbnede den akademiske verden for mig, som jeg har elsket lige siden. Jeg er enormt glad for at undervise, læse, skrive og tænke.
Udenfor universitetet praktiserer jeg yoga stort set dagligt, læser gamle og nye noveller, går ture i byen og har ophedede debatter med min partner og mine venner.

Gymnasium og bopælskommune

Jeg gik på Jungmannschule, et lokalt gymnasium i Eckernförde, Schleswig-Holsten, den nordlige del af Tyskland, som grænser op til Danmark. Jeg bor for tiden i København og Berlin, da min ph.d. er finansieret af både Roskilde Universitet og Berlin Social Science Center.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

The political economy of venture capital in Europe

Kontaktoplysninger

E-mail: lfmc@ruc.dk

Forskningsinstitution

Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet

Senest opdateret 23. februar 2022