Gå til indhold

Gith Noes-Holt

Ph.d.-studerende, cand.scient. i molekylær biomedicin

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Genterapi mod kronisk smerte: medicin målrettet de ansvarlige nerveceller og nervebaner

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Gith Noes Holt (billede)

Kroniske smerter er et kæmpe samfundsproblem, ikke mindst i Danmark, hvor hver femte dansker anslås til at leve med længerevarende og ubehandlede smerter. Effektiv smertemedicin med få bivirkninger savnes i høj grad, og det er særligt et udtalt problem i behandlingen af de kroniske smerter. I mit ph.d.-projekt forsker jeg i anvendelse af genterapi som en ny behandlingsmulighed af kroniske smerter. Jeg undersøger blandet andet, hvilke nerveceller og nervebaner der er vigtige at ramme med vores genterapi, som har vist sig at være særdeles effektiv mod kroniske smerter i vores forsøg. Jo bedre vi er til at ramme de celler, som har brug for behandlingen, desto mindre er sandsynligheden for bivirkninger.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig? 

Min interesse for neurovidenskab blev vakt i gymnasiet, hvor min bioteknologilærer, Helle, gjorde mig bevidst om, hvor meget der er at lære om vores nervesystem – og hvor mange sygdomme vi stadig har begrænset forståelse og indsigt i. På daværende tidspunkt ville jeg forske i Alzheimers sygdom, og jeg gik i dialog med mine nuværende vejledere om et muligt projekt. De foreslog et projekt, som i stedet omhandlede kroniske smerter, som vi sammen har arbejdet ihærdigt på lige siden, og som bliver mere spændende dag for dag! Jeg forstår nu, hvor meget arbejde der stadig er at gøre i dette felt, og hvor stort behovet for ny medicin er.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Smertefeltet leder efter objektive måder at måle smerte på. Når det drejer sig om mennesker, er spørgeskemaer udbredt at bruge, men når det handler om mus, så falder den idé hurtigt til jorden. At bruge genterapi som langvarig behandling af kroniske sygdomme er stadig meget nyt. Genterapi giver os dog nogle væsentlige fordele, der gør det muligt at målrette behandlingen til lige præcis det område i vores krop, hvor vi har brug for det, og derved udsætter vi ikke hele vores krop for medicinen. Denne egenskab kan nedsætte mængden af bivirkninger. Jeg håber, at mit projekt kan sætte fokus på forskningen og inspirere brugen af genterapi til behandlingen af kroniske smerter.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? Og hvilke(t) studieophold skal det bruges til?

EliteForsk-rejsestipendiet giver mig mulighed for at udføre et forskningsophold i et verdensførende smerteforskningslaboratorium i Heidelberg, Tyskland. Her vil jeg blive klogere på, hvad kroniske smerter er, og hvordan man kan måle det i laboratoriet. Jeg vil prøve at finde ud af, hvor præcist i nervesystemet man skal behandle med vores genterapi for at lindre kroniske smerter. Jeg vil lære de nyeste metoder inden for præklinisk smerteforskning og få en bedre forståelse for feltet – viden, som jeg kan bringe med hjem til Danmark.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er vokset op i Vestjylland og har en stor jysk familie, der hvert år mødes for at hygge sammen i en hel weekend. Slutningen af folkeskolen og gymnasiet foregik i hovedstadsområdet, hvor min københavnske side af familien bor. Selvom jeg efterhånden længe har befundet mig i København, så er den vestjyske mentalitet nok det, der gør mig glad i hverdagens travlhed. Jeg bor sammen med min kæreste, og vi nyder begge sæsonprægede projekter såsom at finde svampe, lave hybenmarmelade og hyldeblomstsaft, mose selvplukkede æbler og samle blåmuslinger.

Gymnasium og bopælskommune

Nærum Gymnasium og Københavns Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel

The pathways and neuronal subtypes controlling neuropathic pain

Kontaktoplysninger

Telefon: 3034 7411, e-mail: gith@sund.ku.dk

Forskningsinstitution

Institut for Neurovidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Senest opdateret 23. februar 2022