Gå til indhold

Mikkel Oxfeldt

Ph.d.-studerende, cand.scient. i idrætsbiologi

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Betydningen af kvindelige kønshormoner og lavt energiindtag for musklernes præstation og respons på træning

Hvad handler dit ph.d.-projekt om? Mikkel Oxfeldt (billede)

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg, hvordan manipuleringen af de kvindelige kønshormoner påvirker musklerne. De to mest hyppige tilfælde af hormonmanipulering, vi ser i elitesport og blandt aktive kvinder, er, når kvinder anvender p-piller eller ikke indtager nok energi i forhold til deres aktivitetsniveau. Mit ph.d.-projekt indeholder derfor to studier. I det ene studie undersøger vi, hvilken betydning brugen af p-piller har for restitutionsevnen efter hård træning i trænede kvinder. Evnen til at restituere hurtigt efter et hårdt træningspas er essentiel for atleters evne til at forbedre præstationen og opretholde høj træningsintensitet i løbet af en sæson. I det andet studie undersøger vi, hvordan et for lavt energiindtag i forhold til aktivitetsniveauet, defineret som lav energitilgængelighed, påvirker trænede kvinders respons på træning, præstationsevne og overordnet helbred. Lav energitilgængelighed er et velkendt fænomen i elitesport. Vi ved, at det har langvarige sundhedskonsekvenser, men tidsforløbet, hvorved konsekvenserne indtræder, og til hvilken udstrækning musklerne påvirkes, er ikke belyst.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Mit forskningsfelt er karakteriseret ved, at omkring 90 procent af forskningen er udført på mænd, hvorfor mange træningsfysiologiske anbefalinger generaliseres til kvinder uden at sætte spørgsmålstegn ved dette. Det betyder blandt andet, at virkningen af det mandelige hormon testosteron er blevet undersøgt intensivt, alt imens meget forskning har ignoreret de kvindelige hormoners kompleksitet. Det er en kæmpe motivation og et privilegium at kunne bidrage til at lukke det hul, der findes i litteraturen i dag, besvare aktuelle spørgsmål, som har betydning for kvinder over hele verden, og sætte fokus på et ellers nedprioriteret forskningsfelt. Der skal lyde en kæmpe tak til min passioneret vejleder Mette Hansen for åbne mine øjne for dette forskningsfelt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt? 

Jeg har mig den fornøjelse, at de trænede kvinder, som deltager i vores forskningsprojekter, er en sand fornøjelse at arbejde med. De går allesammen 110 procent op i projektet, hvilket er fantastisk. En af udfordringerne er imidlertid, at vi timer alle deltagernes opstart med deres men-struationscyklus. Det er et kæmpe koordineringsarbejde, men det betyder også, at vi ikke kan samle mange forsøgspersoner på samme dag, hvilket ellers normalt er tilfældet. Eftersom alle deltagerne også kører deres træning på instituttet, bliver der brugt rigtig meget tid på hver enkelt forsøgsperson. Kort sagt kunne projekterne ikke lade sig gøre uden de fantastisk engagerede studerende, vi har. Eftersom mange kvinder bruger p-piller og enten bevidst eller ubevidst ligger i lav energitilgængelighed, vil resultaterne have relevans for mange aktive kvinder. Jeg håber på, at resultaterne vil give grundlag for evidensbaseret vejledning til den fysisk aktive kvindelige befolkning. 

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? Og hvilke(t) studieophold skal det bruges til? 

Mit EliteForsk-rejsestipendium vil blive brugt på et forskningsophold på McMaster University i Canada, hvor jeg skal besøge professor Stuart Phillips og hans forskningsgruppe, der er blandt de førende eksperter inden for proteinmetabolisme. Jeg vil medbringe humanprøver fra ét af mine studier og i samarbejde med deres gruppe analysere muskelopbygningshastigheden i de medbragte muskelvævsprøver. Vi vil med denne analyse kunne besvare, om lav energitilgængelighed har indvirkning på musklernes evne til at vokse. En del af opholdet vil også bestå i at deltage i igangværende forskningsprojekter i Stuart Phillips’ gruppe, hvilket bliver virkelig lærerigt.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Som træningsfysiolog har jeg selvfølgelig en stor interesse for idræt. Mere eller mindre alt, hvad der indeholder bevægelse, kan jeg ikke få nok af. Jeg bruger dog mest tid på crossfit, tennis og discgolf, alt sammen i selskab med gode venner. Ved siden af min ph.d. er jeg også fysisk træner i TeamGym Aarhus, som tog DM-titlen sidste sæson. Spørger I min kæreste, vil hun nok sige, at jeg også er lidt af en kaffenørd. Hun har nok ret. Efter fem års studiejob som barista bliver skabene hurtigt fyldt op med kaffegrej.

Gymnasium og bopælskommune

Herning Gymnasium og Aarhus C

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Betydningen af endogene og eksogene kvindelige kønshormoner og lav energitilgængelighed for musklernes præstation og respons på træning

Kontaktoplysninger

Telefon: 2070 7078, e-mail: mox@ph.au.dk

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektion for Idræt

Senest opdateret 23. februar 2022