Gå til indhold

Mirka Mølgaard Thorsteinsson

Ph.d.-studerende, cand.scient i agrobiologi

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Effekter af nordisk tang og andre fodertilsætningsstoffer på udledningen af metan fra malkekøer

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?  Mirka Thorsteinsson (billede)

Mit ph.d.-projekt har til formål at finde tilsætningsstoffer, såkaldte foderadditiver, der kan sænke metanudledningen fra køer. De foderadditiver, som jeg tester, er nordiske tangarter, ’Stof X’ og mælkesyrebakterier. Ved at tilsætte nogle af disse foderadditiver er forventningen, at den mængde metan, der naturligt dannes, når koen fordøjer foderet i dens vom, vil blive reduceret. Dermed vil vi i fremtiden kunne producere mejeriprodukter og oksekød med et lavere klimaaftryk. I første omgang tester jeg en masse forskellige tangarter i et laboratorie-setup, der skal simulere koens vom. På den måde kan jeg hurtigt og relativt billigt teste en stor mængde forskellige arter, hvoraf de mest lovende kan testes af på levende køer. Under min ph.d. har jeg tre større forsøg med køer, hvor jeg undersøger de metanreducerende effekter af nordisk tang, Stof X samt Stof X i kombination med mælkesyrebakterier.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Gennem hele min skolegang har naturvidenskaben haft min primære interesse. Samtidig er jeg vokset op med dyr og har altid været utrolig glad for dem, så en uddannelse inden for husdyrvidenskab lå næsten i kortene fra starten. Ud over den vigtige indsats, som mit forskningsfelt har for klimaet samt en bæredygtig fødevareproduktion, drives min motivation for forskningen især af, at jeg er ekstremt nysgerrig og brænder for at arbejde dybdegående med et emne.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt? 

I laboratorieforsøget, hvor jeg undersøgte tangarternes metanreducerende potentiale, fik jeg identificeret et par lovende arter. Desværre ser vi på nuværende tidspunkt ikke helt de samme metanreducerende effekter, når tangen fodres til køerne. Dette skyldes, at laboratorieopsætningen ikke 100 procent kan afspejle fordøjelsen hos en rigtig ko. Perspektivet i mit projekt er at gøre produktionen af mejeriprodukter og oksekød mere klimavenlig. Der er allerede identificeret et par lovende foderadditiver til at reducere metanudledningen fra kvæg, herunder Stof X som jeg også arbejder med, men de kan ikke bruges af økologiske mælkeproducenter. Derfor håber vi at finde nogle metanreducerende tangarter, da disse vil kunne anvendes af økologer. På den måde vil vi kunne gøre både den konventionelle og økologiske produktion mere klimavenlig.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? Og hvilke(t) studieophold skal det bruges til?

EliteForsk-rejsestipendiet vil give mig mulighed for at besøge universiteter i både Holland, Norge og New Zealand. Her undersøger nogle af verdens førende forskerne også potentialet af forskellige tangarters evner til at reducere metanudledningen fra køer. Opholdene hos dem vil give mig mulighed for at udvide min allerede eksisterende viden samt diskutere mine resultater. Desuden vil rejsestipendiet give mig mulighed for at besøge nogle af partnerne i forskningsprojekterne og for eksempel se, hvordan den tang, som jeg fodrer til køerne, bliver dyrket.

Lidt om mennesket bag forskeren? 

Når jeg ikke er at finde i kvægstalden på vores forskningsfaciliteter i Foulum, kan man typisk finde mig hjemme i min mors hestestald. Her nyder jeg at få renset hovedet for tanker efter en nogle gange travl dag. Derudover bruger jeg en del tid på at lede efter den helt rigtige gård med tre længer og fritliggende stuehus, hvor jeg sammen med min kæreste kan have alle vores dyr, der inkluderer kat, hest, høns, gæs og kalkuner på nuværende tidspunkt.

Gymnasium og bopælskommune

Himmelev Gymnasium og Mariagerfjord Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Effekter af nordisk tang og andre isolerede metabolitter på den enteriske metanudledning fra malkekøer

Kontaktoplysninger

Telefon: 2897 3432, e-mail: mitho@anis.au.dk

Forskningsinstitution

Institut for Husdyrvidenskab, Technical Sciences, Aarhus Universitet

Senest opdateret 23. februar 2022