Gå til indhold

Leon Y. Xiao

Ph.d.-studerende, cand.jur. (LLM)

Fagområde

Lovgivning og regulering på computerspilsområdet

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Lex loot boxes: Regulering af gambling-lignende produkter i computerspil

Hvilket fokus har dit ph.d.-projekt?Leon.png

Jeg forsker i computerspil og lovgivning med særligt fokus på regulering af såkaldte loot boxes, et gambling-lignende produkt, der kan købes af børn, og som udløser gevinster i et givent computerspil. Mange populære spil, ca. 80 % af mobilspil til iPhone og Android, sælger virtuelle produkter af denne type. I mange lande, herunder Danmark, overvejer man at regulere loot boxes, da de udnytter mange af de samme psykologiske mekanismer som regulært hasardspil. Det til trods kategoriseres de sjældent juridisk som hasardspil. Enkelte lande har allerede indført lovgivning på området, og visse steder kræver man nu, at spilproducenter oplyser brugere om sandsynligheden for at vinde sjældne gevinster. Mit arbejde består i at undersøge, hvorvidt populære computerspil er indrettet i overensstemmelse med regler og lovgivning.

Hvad er det mest spændende ved dit forskningsfelt?

I flere lande arbejder man p.t. med forskellige reguleringstiltag, nogle er mere restriktive end andre. Der foregår mange forskellige eksperimenter på området, men hvis videndeling på tværs af landegrænser var mere udbredt, ville vi måske være i stand til at lovgive mere effektivt og med empirisk grundlag. I mit arbejde bruger jeg juridisk-empiriske metoder inden for rammerne af Open Science-principperne for derved at bygge bro mellem landene og udfylde videns- og kommunikationskløften på dette område.

Hvad bidrager dit projekt med til forskningsfeltet og samfundet?

Min forskning afslører, når reguleringsinitiativer slår fejl. På den måde hjælper mit arbejde relevante aktører med at forbedre indsatsen. Virksomheder har lettere ved at leve op til juridiske krav, regulerende instanser bliver bedre udrustet til at håndhæve regler, og politikere kan udarbejde lovgivning, der er baseret på empiri og praktiske erfaringer. I min forskning har jeg bl.a. vist, at Belgiens forbud mod loot boxes i spil ikke blev håndhævet, og jeg har påpeget svaghederne ved myndighedernes tilgang til problemet. Min opdagelse fik en del medieopmærksomhed og blev også omtalt i brugerkredse. Mine forskningsresultater er også relevante for løsningen af generelle udfordringer ved regulering af teknologi såsom sociale medier, f.eks. hvordan man modererer store mængder indhold.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Min ambition er at rejse til Asien for bl.a. at observere, hvordan sydkoreanske firmaer lever op til nye krav om transparens vedrørende sandsynligheden for forskellige typer gevinster ved loot boxes. Ligeledes vil jeg rejse til Nederlandene for at undersøge, om man lever op til lovkravet med udspring i EU’s forbrugerlovgivning, som kræver, at spilproducenter viser priser på køb i spil i euro og ikke fiktive valutaer (for eksempel grønne ædelsten). Endelig ser jeg nærmere på Storbritanniens forsøg med at påvirke spilindustrien til selv at regulere branchen. De samlede erfaringer kan få betydning for lovgivning på området i Danmark og andre EU-lande.

Lidt om mennesket bag forskeren

Computerspil er ikke kun arbejde for mig. Det er også en stor fritidsinteresse. Derudover er jeg også glad for at rejse og betragter mig selv som lidt af en foodie. Jeg elsker at opdage nye restauranter og spisesteder, inden de bliver alt for populære.

Gymnasium og nuværende bopælskommune

Hjemmeundervisning (SAT og SAT Subject Tests) og Københavns Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Lex loot boxes: Regulering af gambling-lignende produkter i computerspil

Kontaktoplysninger

lexi@itu.dk

Forskningsinstitution

Center for Digital Play, Institut for Digital Design, IT-Universitetet i København

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. februar 2024