Gå til indhold

Camilla Tenna Nørup Sørensen

Ph.d.-stipendiat, cand.scient.pol

Camilla Tenna Nørup Sørensen 

Udvikler Kina sig til en fredelig stormagt? Udviklingen i Kinas sikkerhedspolitik siden afslutningen af den kolde krig

 

Fagområde

International Politik med fokus på Asien

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Siden starten af de kinesiske økonomiske reformer i slutningen af 1970’erne er Kinas globale og regionale økonomiske, politiske og sikkerhedspolitiske betydning og indflydelse steget markant. Indenfor international politik er fokus særligt på, hvorvidt Kinas udvikling skal karakteriseres som en trussel eller en mulighed i forhold til stabilitet og sikkerhed – er Kina en revisionistmagt eller en status quo-magt? Jeg forsøger med mit ph.d. projekt at vise, at det nødvendigvis er et enten-eller, og at udviklingen af Kina som en regional og global stormagt afhænger af adskillige interne og eksterne forhold. Mit ph.d. projekt undersøger således udviklingen i Kinas sikkerhedspolitik siden afslutningen af den kolde krig, og det overordnede formål er at identificere hvilke faktorer, der primært influerer udviklingen af Kinas sikkerhedspolitik i denne periode – kan der tales om et mønster, hvor bestemte faktorer trækker i en bestemt retning?

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Teoretisk forsøger jeg at udvikle den strukturrealistiske tilgang indenfor international politisk teori, hvorved jeg bidrager til en igangværende debat og udvikling i faget. Empirisk bidrager mit projekt med en viden om Kina og specifikt kinesisk sikkerhedspolitik, som vil bidrage til den igangværende debat i akademiske og politiske kredse om Kinas udvikling og implikationerne heraf for international sikkerhed, stabilitet og udvikling.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Et ophold ved School of Advanced International Studies (SAIS), Johns Hopkins University, Washington, USA, hvor jeg bliver tilknyttet SAIS’ “China Studies Program” og får professor David M. Lampton som vejleder under mit ophold. Professor Lampton er en af de førende amerikanske forskere indenfor kinesisk udenrigs- og sikkerhedspolitik med en imponerede publikationsliste og stærke netværk i Asien, særligt i Kina. Mere specifikt har mit udlandsophold tre formål, hvor jeg for det første skal indsamle empirisk materiale i form af interviews og sekundær litteratur, for det andet skal etablere et netværk blandt forskere, som arbejder med asiatisk sikkerhedspolitik, og for det tredje skal have styrket mit ph.d. projekt ved præsentation og diskussion af hypoteser og foreløbige resultater i et af de førende internationale miljøer indenfor projektets emneområde.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Jf. ovenfor vil et ophold ved School of Advanced International Studies (SAIS) med professor Lampton som vært vil give mig en enestående mulighed for komme i kontakt med internationale anerkendte forskere samt få afprøvet og forbedret egne analyser. School of Advanced International Studies (SAIS) er yderst anerkendt indenfor studiet af international politik, sikkerhed og diplomati, og der er et levende og attraktivt forskningsmiljø med hyppige besøg af indflydelsesrige politikere og forskere fra hele verden. Ligeledes giver placeringen i Washington D.C. gode muligheder for at opsøge og deltage i relevante forskningsmiljøer udenfor universitetet som for eksempel Carnegie Endownment for International Peace og Brookings Institution, der begge har stærke miljøer indenfor studiet af asiatisk sikkerhedspolitik.

Hvor længe skal du være væk?

3-4 måneder evt. suppleret med 1 måned i Kina

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

At få styrket mit empirisk materiale i form af interviews og sekundær litteratur, at styrke mit netværk samt at styrke ph.d.-projektet ved præsentation og diskussion af mine hypoteser og foreløbige resultater i et af de førende internationale miljøer indenfor projektets emneområde.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

International politik har jeg altid fundet utrolig interessant. I forhold til min interesse for Asien, og særligt Kina, så er der så utrolig mange interessante – økonomisk, kulturelle, sociale, politiske, sikkerhedspolitiske – udviklinger i gang i Asien i disse år, og måden, som disse udviklinger videre forløber på, vil få store implikationer for udviklingen i international økonomi, politik og sikkerhedspolitik årene fremover. Derfor har det været nærmest oplagt for mig at interessere mig for Asien – det er afgørende vigtigt at vide noget om udviklingen i denne region. Ligeledes hvis USA’s globale magtposition skal udfordres de kommende år, så er Kina den mest oplagte kandidat til at udfordre/supplere USA, hvilket også gør det afgørende vigtigt at vide noget om Kina.

Ph.d.-projektets titel

The possibility of a peaceful development? The development in China’s post-Cold War security policy

Kontaktoplysninger

Fastnet: 35 32 33 71, mobil: 28 51 57 41, e-mail: cs@ifs.ku.dk

Forskningsinstitution og adresse

Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, 1014 København K

Til hvilken institution/land går rejsen?

School of Advanced International Studies (SAIS), Johns Hopkins University, Washington, USA.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020