Gå til indhold

Claus Hviid Christensen

Kemisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Grundforskningsfonds Center for Bæredygtig og Grøn Kemi

Claus Hviid Christensen modtager af Videnskabsministeriets EliteForsk-pris på 1 mio. kr

 Claus Hviid Christensen

Professor og centerleder Claus Hviid Christensen, 38 år

Fagområde

Kemi

Kort beskrivelse af fagområdet

Bæredygtig kemi handler om at udvikle ny kemisk teknologi, der skal sikre en effektiv udnyttelse af vore begrænsede ressourcer på en økonomisk og samtidig miljømæssigt forsvarlig måde. Det drejer sig bl.a. om at få det maksimale ud af vore tilbageværende fossile ressourcer men særligt om at finde frem til de mest effektive metoder til at udnytte fornybare ressourcer (eks. biomasse, vand og luft) til fremstilling af brændstoffer, basiskemikalier og finkemikalier – som alle er helt uundværlige for vort moderne samfund. På denne måde skal bæredygtig kemi medvirke til at sikre, at vi kan opretholde vor levestandard i dag, uden at vi fratager fremtidige generationer muligheden for at opnå de samme muligheder. Bestræbelserne på at udvikle bæredygtig kemi knytter sig stærkt til muligheden for at udvikle nye katalytiske reaktioner og katalysatorer, der kan sikre, at vi gennemfører kemiske reaktioner med høj hastighed og kun producerer præcis de ønskede produkter og altså derved intet spild. Katalyse en nøglekompetence, der løbende skal udvikles, hvis bæredygtig kemi skal implementeres. Rationelt design og udvikling af nye katalysatorer er derfor en disciplin, der udgør en afgørende kompetitiv faktor for den kemiske industri.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver inden for forskningsområdet

Allerede i dag er katalyse et centralt forskningsområde både nationalt og internationalt. Grunden er, at den kemiske industri, der er den største industri i verden, allerede er fuldstændig afhængig af katalyse. Ca. 90 % af alle produkter fra den kemiske industri (dvs. stort set alt, hvad vi omgiver os med) og 60 % af alle processer i den kemiske industri involverer katalyserede reaktioner. Når vi i fremtiden skal sikre tilstrækkelig energi, f.eks. ved at udnytte fornybare ressourcer i større omfang, afhænger dette fuldstændig af udviklingen af helt nye katalysatorer og processer. Samtidig står vi overfor store udfordringer mht. klima og miljø. Også her vil katalyse være et centralt instrument til at sikre opdagelse og implementering af bæredygtige løsninger. Så selvom katalyse allerede kan siges at være en helt afgørende teknologi for vores nuværende samfund, så vil betydningen utvivlsomt stige yderligere de kommende år – i takt med at vi skal finde svar på mange af de store udfordringer, vi står overfor. For at konkurrere på dette område er det vigtigt at være i stand til at tilvejebringe ny fundamental indsigt og parallelt bruge denne til teknologisk innovation. Netop dette er den afgørende udfordring! Og det er dén, vi prøver at tage op i Danmarks Grundforskningsfonds Center for Bæredygtig og Grøn Kemi på Danmarks Tekniske Universitet.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Interessen er vel nærmest udkrystalliseret langsomt gennem tretten års ansættelse hos Haldor Topsøe A/S, hvor en bærende idé altid har været, at forskning godt kan være både højambitiøs grundforskning og samtidig direkte anvendelig. Hos Topsøe kunne jeg deltage i katalyseforskning på allerhøjeste internationale niveau takket være dagligt samarbejde og sparring med anerkendte topprofiler som Henrik Topsøe, Bjerne S. Clausen og Jens R. Nielsen fra Haldor Topsøe’s forskningsdivision og ikke mindst med Jens K. Nørskov fra DTU. En stor del af forskningen hos Topsøe handler om at udnytte fossile ressourcer optimalt såvel ud fra et økonomisk som et miljømæssigt perspektiv ved anvendelse af katalytiske processer. Da jeg fik mulighed for at starte på DTU, var det næsten naturligt at prøve at kigge endnu længere ud i horisonten for at udforske, hvordan man i fremtiden kan benytte katalytiske proces-ser til optimal udnyttelse af fornybare ressourcer. Det ser ud til at blive et utroligt frugtbart forskningsområde – så jeg skylder mine forbilleder en stor tak!

Hvordan vil du anvende EliteForsk-prisen?

Forskningsmidlerne vil blive brugt til 1) at ansætte en dygtig kemiker til at hjælpe med at afprøve en ny idé, vi har til udvikling af en helt ny stor-skala industriel kemisk proces, 2) at give dygtige unge studerende fra DTU mulighed for at stifte bekendtskab med international forskning på et tidligt tidspunkt i deres studieforløb, sådan at de forhåbentlig også kan prøve at opleve nogle af de samme ”kicks”, som jeg selv har fået ud af forskningen.

Hædersgaven vil blive brugt til at min kone, børn og jeg kan få en masse fælles oplevelser – specifikt at komme ud og se mere på verden sammen. Tror det bliver Australien og Thailand.

Hvad var din reaktion på, at du er modtager af en af EliteForsk-priserne?

Det tog et par dage rigtig at forstå det, og det var da også en noget usædvanlig julegave. Nu er jeg bare ufattelig glad, beæret og megastolt. Det vigtigste er dog måske, at anerkendelsen giver ny energi og lyst til at søsætte helt nye aktiviteter.

Lidt om mennesket bag forskeren

Mine forældre er Sys og Jørgen Jacobsen (oberst, stabschef) og jeg har to søskende: Mette Hviid Jacobsen (manager, A. P. Møller A/S) og Michael Hviid Jacobsen (lektor, sociologi, Aalborg Universitet).

Jeg er gift med Christina Hviid Christensen (afdelingsleder) og har to børn, Christoffer og Casper på hhv. 2½ og 1½ år. De tre er det centrale omdrejningspunkt i mit liv.

Mit arbejde er heldigvis min vigtigste hobby. At vågne op hver eneste morgen og glæde sig til at komme på af sted, dét er et privilegium, der næppe er alle forundt, men sådan er det for mig. Det bedste billede på mit arbejde, som jeg kan komme i tanke om, er en cocktail, hvor hver ingrediens i sig selv er det hele værd, men hvor alle de mulige kombinationer, hver gang gør den til noget helt unikt. Ingredienserne er for mig:

Forskning som forhåbentlig kan få betydning for, hvordan fremtiden former sig.

Daglig sparring med kolleger, som er berømte i hele verden for deres forskning.

Undervisning og vejledning af landets mest interesserede og talentfulde unge studerende.

Samarbejde med store, kendte danske virksomheder og opstart af helt nye.

Jeg elsker desuden at fortælle om kemi og holder rigtig mange foredrag både til videnskabelige konferencer men også for gymnasieelever, samt alle mulige andre interesserede. Ellers nyder jeg at gå på jagt med gode venner eller fiske – men det er der blevet alt for lidt tid til de seneste år – og det bliver nok først bedre, når vores børn er blevet lidt større. Indtil da må jeg nøjes med at tage dem med til noget Superligafodbold, for det er vores fælles hobby.

Argumentation for tildeling af prisen

Claus Hviid Christensen er en internationalt anerkendt forsker inden for kemi og katalyse. Han har før sin ansættelse på DTU i en årrække arbejdet for Haldor Topsøe og dér ledet en række projekter, hvor der blev udviklet kommercielle katalysatorer, samtidig med at han publicerede banebrydende artikler i internationale tidsskrifter. Hans forskningsområde er design, syntese og test af nanostrukturerede materialer med særlig fokus på forståelse og udvikling af katalysatorer – herunder metalnanopartikler og zeolitter som katalysatorer for reaktion for ammoniaksyntese samt brintproduktion og omdannelse af kulbrinter – med brintpillen som kendt resultat i offentligheden.

Claus Hviid Christensen har publiceret mere end 100 artikler i internationale tidsskrifter og er opfinder bag 29 patenter. Derudover er han er en flittig foredragsholder ved internationale konferencer og som forelæser. I 2005 blev Claus Hviid Christensen leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Bæredygtig og Grøn Kemi på Danmarks Tekniske Univer-sitet.

Kontaktinformation

Professor Claus Hviid Christensen

Danmarks Tekniske Universitet, Kemisk Institut, Bygning 206, 2800 Lyngby

E-mail-adresse:  chc@kemi.dtu.dk

Telefon: +45 45252402 (fastnettelefon direkte omstillet til mobil)

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. december 2014