Gå til indhold

Hans Christian Hansen Mulvad

Ph.-d. studerende, cand. scient. i fysik

Hans Christian Hansen Mulvad

Optisk signalbehandling ved ekstremt høje datahastigheder

 

Fagområde

Optisk kommunikation: Tele- og datakommunikation med laserlys i optiske fibre.

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Mit ph.d. projekt ligger inden for området højhastigheds optisk kommunikaton, hvor man undersøger grænsen for, hvor hurtigt man kan sende datasignaler gennem optiske fibre i form af enkelte laser impulser. I dag ligger grænsen på 640 Gigabit per sekund, dvs 640.000 Mbit/sek, hvilket er det hurtigste der er blevet realiseret i forskningslaboratorier. Én af de største udfordringer for forskningen i højhastigheds optisk kommunikation i dag er at udvikle teknikken således at man kan overføre de høje datahastigheder fra laboratoriet ud i det virkelige liv. For at dette skal lykkes, kræves det at kommunikationssystemerne fungerer stabilt og er robuste overfor forstyrrelser af forskellig art.

Mit projekt går ud på at udvikle switche, dvs signalprocesseringsenheder, som opfylder en række stabilitetskrav, og som samtidig kan fungere ved de ekstremt høje datahastigheder nævnt ovenfor. Pga. kravet om ultrahøj datahastighed fokuserer projektet på såkaldt optiske switche i stedet for elektroniske switche. Disse optiske switche er baseret udelukkende på optiske effekter inde i selve fibrene, hvor man kan få forskellige elektromagnetiske felter til at indvirke på hinanden. En sådan optisk switch kan pga. sin rent optiske virkemåde i princippet fungere ved datahastigheder på over én Terabit/s (én million Mbit/s). I modsætning hertil kan elektroniske switche ikke fungere ved så høje hastigheder.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Datatrafikken i Internettet vokser fortsat hastigt, og denne udvikling vil fortsætte i de kommende år, bl.a. som følge af stigende brug af IP-TV (TV over Internet-tet). For at kunne tilfredsstille disse voksende behov for transmissionskapacitet forsøger man i højhastigheds optisk kommunikation hele tiden at udvide grænsen for hvor hurtigt man kan udføre signalprocessering og transmission af datasignaler igennem optiske fibre. For at muliggøre kommunikationsnetværk, der en dag kan operere ved sådanne ultrahøje hastigheder, er der en række vigtige funktionaliter, der skal realiseres først. Under opholdet i Eindhoven skal vi forsøge at bygge en opstilling, som kan synkronisere til datasignaler med bitrater op til 640 Gigabit/s. Dette er en af de grundliggende funktionaliteter i et optisk kommunikationssystem og er hidtil ikke blevet realiseret ved så høj en datahastighed.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Rejsestipendiet skal bruges til dækning af udgifter til forskningsopholdet og rejser til et par konferencer i samme forbindelse. Stipendiet skal også dække indkøb af udstyr i mindre omfang.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Jeg har valgt at rejse til COBRA-instituttet i Eindhoven fordi dette institut er et af de førende på verdensplan indenfor feltet optisk kommunikation. De besidder i særdeleshed fremragende faciliteter og forskningsmæssig baggrund, når det drejer sig om optisk kommunikation ved ultrahøje datahastigheder. Opholdet og samarbejdet med forskerne ved COBRA instituttet forventes derfor at styrke udbyttet af mit ph.d. projekt betydeligt, ikke bare i form af den forskning der vil blive udført, men også fordi der bliver etableret en kontakt, som er gavnlig på længere sigt.

Hvor længe skal du være væk?

Forskningsopholdet i Eindhoven bliver af 6 måneders varighed, fra januar 2007 til juli 2007.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg håber, at der forskningsmæssigt kommer nogle meget gode resultater ud af opholdet. Men jeg ser også frem til at prøve at arbejde i et nyt miljø sammen med nye kolleger, som jeg regner med at holde kontakt med efterfølgende. Et ophold i et udenlandsk forskningsmiljø er i det hele taget kendt for at være meget gavnligt for ph.d. studerende, både på det personlige og det faglige plan.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Jeg kendte ikke til optisk kommunikation før jeg startede på mit ph.d. projekt. Jeg blev tilbudt at udføre et ph.d.-projekt ved COM•DTU mere eller mindre ved et tilfælde. Men jeg kom i gang og opdagede udfordringen i projektet, og herefter opstod interessen af sig selv.

Ph.d.-projektets titel

Ultrahurtige data signalers transmission og databehandling i optiske fibre.

Kontaktoplysninger

Hans Christian Muldvad Hansen. Telefon: 45253876 (arbejde)/30255030 (mobil)

E-mail: hchm@com.dtu.dk

Forskningsinstitution og adresse

COM•DTU, Institut for Kommunikation, Optik & Materialer

DTU, Ørsteds Plads 343

2800 Kgs. Lyngby

Til hvilken institution/land går rejsen?

Rejsen går til COBRA instituttet ved det Tekniske Universitet i Eindhoven, Hol-land.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024