Gå til indhold

Karina Dahl Steffensen

Læge. Medicinsk kandidat fra Århus Universitet (Januar 1999)

Karina Dahl Steffensen 

Proteinstoffers betydning ved æggestokkekræft

 

Fagområde

Gynækologi og Onkologi. Projektet omhandler æggestokkekræft.

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

I Danmark får omkring 600 kvinder hvert år stillet diagnosen æggestokkekræft. Sygdommen diagnosticeres ofte i et fremskredet sygdomsstadium og 5 års-overlevelsen er samlet set kun omkring 30 %. Behandlingen planlægges i dag ud fra sygdomsstadier og indebærer omfattende operation for alle stadier efterfulgt af kombinationskemoterapi. En stor del af patienter med kræft i æggestokkene behandles på et tidspunkt i forløbet med kemoterapi. Behandlingen kan gives for at nedsætte risikoen for genopblussen af sygdommen. Herudover gives behandlingen til patienter, hvor sygdommen har bredt sig.

Der kan være mange bivirkninger til kemoterapi, og der er desuden betydelige individuelle forskelle med hensyn til effekten af kemoterapi. Derfor er der et stort behov for nye målemetoder, der kan anvendes til at forudsige behandlingseffekten hos den enkelte patient. Det vil derfor være et  fremskridt, hvis man kan finde karakteristika ved svulsten, som tillader en bedre udvælgelse af patienter til kemoterapi.

Ny teknologi har gjort det muligt at undersøge nærmere, hvilke gener og genprodukter kræftceller udtrykker.

Man kan således undersøge kræftcellevæv for disse produkter og undersøge, om nogle af produkterne er af speciel betydning for effekten af kemoterapi.

Man ved fra andre undersøgelser, at de såkaldte ”molekylærbiologiske faktorer” findes i overtal eller i ændret form på celleoverfladen eller i cellens gener hos en stor del kræftsvulster. Man ved ligeledes af disse receptorer eller gener, når de aktiveres, medvirker til svulstens udvikling.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Ph.d.-studiet har til formål at undersøge kræftvæv fra æggestokke for disse molekylærbiologiske faktorer, gener og genproduker for at finde og beskrive biologiske karaktertræk i svulsten med henblik på en bedre udvælgelse af patienter til ovennævnte behandling.

Ph.d.-projektet undersøger også molekylærbiologiske faktorer m.h.p., om disse kan forudsige patientens prognose.

Herudover undersøges forskellige proteiner i en blodprøve taget inden patientens operation med henblik på, om man i en blodprøve kan finde proteiner, som kan skelne en godartet fra en ondartet svulst.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Ophold i USA og analyser af blodprøver fra danske patienter i et amerikansk laboratorium.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Jeg fik kontakt med forskere fra USA til en konference i udlandet. De interesserer sig for markører fra æggestokkekræft, ligesom jeg, og de har publiceret et spændende arbejde, som de arbejder videre på. Jeg har som led i dette etableret et samarbejde med dem og har nu mulighed for at komme over og lære deres analysemetoder og samtidig få analyseret nogle blodprøver fra danske patienter i deres laboratorium.

Hvor længe skal du være væk?

Ca. 4 måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Samarbejde og kontakt med et anerkendt internationalt forskningsmiljø. Derudover forventer jeg at få undersøgt nogle proteiner i blodprøver fra danske kræftpatienter for at se, om man ud fra en blodprøve inden operationen bedre kan forudsige, om den svulst som patienten skal have fjernet er godartet eller ondartet.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Jeg har arbejdet som læge både på gynækologisk afdeling og som læge på en kræftafdeling og har mødt mange patienter med æggestokkekræft. Disse patienter har ofte en dårlig prognose, og der er brug for både nye diagnosemetoder og behandlingsmetoder.

Ph.d.-projektets titel

Den kliniske betydning af HER2 receptorer ved ovariecancer

Kontaktoplysninger

Telefon, fastnet: 79 40 68 33, mobil: 21770727, e-mail: Karina.Dahl.Steffensen@vgs.regionsyddanmark.dk
  ell. Karina_dahl@dadlnet.dk

Forskningsinstitution og adresse

Onkologisk Afdeling; Vejle Sygehus, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle

Til hvilken institution/land går rejsen?

Yale University, USA

Lidt om mennesket bag forskeren

Er gift med Jacob (ingeniør), 37 år. Vi har to børn på 4 og 6 år. Bosat i Horsens.

Hele familien skal med til USA, dog rejser jeg nok derover nogle uger  i forvejen og familien følger så efter, når jeg har fået etableret ”en base”. Jeg har 12 ugers udskudt barselsorlov ”til gode” fra min 4½ årige datter, så vi arbejder på, at min ægtefælle kan få lov at afholde nogle af disse uger, mens vi opholder os i USA.

Fritidsinteresser: Familie, venner, min mands madlavning, håndbold/løb/fitness.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024