Gå til indhold

Kathrine Thrane Bløcher

Stud.polit.

Kathrine Thrane Bløcher

Vidensskabelse i den regionale økonomi

 

Fagområde

Industriøkonomi

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Mit ph.d.-projekt er todelt. Det består af en teoretisk del, der skal danne baggrund for en dybere forståelse af vidensskabelse og -deling i klynger af virksomheder og af arbejdskraftens rolle heri. Herudover består projektet af en empirisk del, der tester de teoretiske forudsigelser, og som giver en forståelse for det kvantitative omfang af de positive effekter.

Det overordnede formål med projektet er at undersøge de økonomiske mekanismer, der ligger til grund for regionale konkurrencefordele i videnskabelse. Udgangspunktet er det faktum, at økonomisk formåen varierer kraftigt mellem regionale økonomier, og at denne forskellighed ikke udelukkende kan forklares ved forskelle i adgangen til naturresurser og arbejdskraft. Snarere er der en række indikationer på, at en økonomisk førerstilling hænger kraftigt sammen med evnen til at udnytte, rekombinere og skabe viden.

Ideen om, at klynger af virksomheder (”industrial clusters”) fører til dannelsen af en fælles videnspool, har været genstand for stor opmærksomhed blandt forskere og politikere. Dette skulle betyde, at viden udnyttes bedst muligt til at producere goder såvel som ny viden. Samtidig giver økonomisk teori gode grunde til at forholde sig kritisk til betingelserne for, hvornår en sådan videnspool opstår. For eksempel er det klart, at virksomheder har stærke incitamenter til aktivt at hemmeligholde intern viden for at bevare deres konkurrencefordel. I projektet vil jeg studere ansattes bevægelser mellem virksomheder i en klynge af virksomheder som en kilde til vidensdeling.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

I Danmark har vi i international sammenhæng opbygget unikke individdata for bevægelser på arbejdsmarkedet. Ved at kombinere disse med patentdata, er det muligt at kvantificere langt bedre end hidtil muligt, hvordan arbejdskraftens bevægelser påvirker virksomhedernes forsknings- og udviklingsresultater.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Jeg planlægger at besøge institut for nationaløkonomi på University of California, Berkeley.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Dette er et af de bedste forskningsmiljøer i verden inden for økonomi generelt, og det er særligt stærkt indenfor industriøkonomi, som er mit overordnede forskningsfelt.

Hvor længe skal du være væk?

Ca. 6 måneder

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg forventer, at mit ophold resulterer i faglig sparring, der vil give nye vinkler på min problemstilling. Jeg skal arbejde direkte på mit projekt, mens jeg er af sted, men mit ophold giver mig også adgang til en række relevante kurser, der giver mig redskaberne til at gennemføre projektet. Desuden giver opholdet mig mulighed for at etablere forbindelser med andre forskere og ph.d.-studerende, som arbejder inden for mit område. Dette vil være meget gavnligt også på længere sigt.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Mit speciale på kandidatuddannelsen i økonomi omhandler netop vidensdeling i et industrielt cluster, og det var under arbejdet med dette, at jeg besluttede at søge en ph.d. inden for området. Mit emne er meget interessant i en globaliserings-sammenhæng, og det nyder stor bevågenhed i praksis fra politikere og planlæggere over hele verden.

Ph.d.-projektets titel

Knowledge Creation in the Regional Economy

Kontaktinfo

Katrine Thrane Bløcher. Telefon: 77 30 93 80/ mobil: 60 67 93 80

E-mail-adresse: bloecher@stud.ku.dk

Forskningsinstitution og adresse

Økonomisk Institut

Københavns Universitet

Studiestræde 6

1455 København K

Til hvilken institution/land går rejsen?

University of California, Berkeley (USA)

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020