Gå til indhold

Kirsten Madsen

Cand.med., ph.d.-studerende

Kirsten Madsen

Nyrens udvikling og dens betydning for kontrollen af blodtrykket

 

Fagområde

Kardiovaskulær forskning med speciel fokus på nyrernes involvering i blodtryksreguleringen

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Nyrerne spiller en central rolle for langtidsreguleringen af blodtrykket ved deres virkning på salt- og vandudskillelsen samt ved frisætning af hormoner med indvirkning på kredsløbet. Hvis dannelsen af nyrerne i fosterlivet påvirkes, vil dette kunne medføre defekt blodtrykskontrol og udvikling af forhøjet blodtryk i voksenlivet – såkaldt ”føtal programmering”.  Nyrebarken er ansvarlig for filtrering og rensning af blodet og er den tidligst udviklede del af nyrerne. Nyremarven modnes derimod senere og opnår først fuld funktion hos børn i toårsalderen. Denne del af nyrerne er ansvarlig for evnen til at koncentrere urinen og for den endelige regulering af salt- og vandudskillelsen. I ph.d.-projektet undersøger vi om nyremarvens færdigdannelse er af afgørende betydning for udviklingen af en normal regulering af blodtrykket.

Undersøgelserne finder sted i rotter og mus, hvis nyreudvikling minder meget om mennesket, og fokus er i øjeblikket mest på udviklingen af nyremarvens blodcirkulation.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Projektet er rettet mod at øge forståelsen for nyrernes involvering i blodtryksreguleringen og dermed grundlaget for udviklingen af forhøjet blodtryk. Dette er et vigtigt forskningsområde, da en stor procentdel af den danske befolkning lever med forhøjet blodtryk og dermed med en væsentligt forhøjet risiko for livstruende og invaliderende komplikationer. Øges kendskabet til de grundlæggende mekanismer for udvikling af tilstanden, vil muligheden både for forebyggelse og optimal behandling bedres.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Stipendiet skal anvendes til et forskningsophold ved Duke University, USA, hos professor Thomas M. Coffman, der har udviklet flere transgene musemodeller til studier af nyrernes og specifikt angiotensin II’s betydning for blodtryksreguleringen. Det vil derfor i forbindelse med stipendiet være muligt at teste projektets hypoteser på modeller, der ikke er umiddelbart tilgængelige her i landet.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Thomas M. Coffmans laboratorium er et af de førende inden for forskning i blodtryksregulering, og er desuden det sted, hvor man har udviklet de modeller, som ønskes anvendt i ph.d.-projektet. Det har således været oplagt at etablere et internationalt samarbejde med netop denne institution.

Hvor længe skal du være væk?

Opholdet ved Duke University Medical Center, USA bliver opdelt på flere korterevarende perioder af op til tre måneders varighed. Specifik tidsplan for samarbejdet foreligger dog endnu ikke.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg forventer, at muligheden for at arbejde tæt sammen med ledende forskere inden for feltet i et internationalt samarbejde vil kunne bidrage betydeligt til den positive udvikling i projektet. Desuden forventer jeg, at opholdet vil medføre kendskab til nye metoder og modeller, som vil kunne bringes hjem og etableres i Danmark.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Allerede som medicinstuderende blev jeg involveret i forskning omkring nyrernes udvikling, funktion og betydning for blodtryksreguleringen. I takt med involveringen i et spændende og inspirerende forskningsmiljø steg interessen for selve forskningsfeltet også. Jeg finder det desuden tiltalende at arbejde med et meget bredt felt, der har potentiel rækkevidde for mange patienter.

Ph.d.-projektets titel

Glukokortikoidmedierede effekter på nyrens føtale udvikling; mulig betydning for ’programmering’ af blodtrykket.

Kontaktinfo

Kirsten Madsen. Fastnet 66 12 50 41 / mobil 28 60 49 91.

E-mail-adresse: kmadsen@health.sdu.dk

Forskningsinstitution og adresse

Fysiologi og Farmakologi, Institut for Medicinsk Biologi, Syddansk Universitet, Odense

Til hvilken institution/land går rejsen?

Division of Nephrology, Duke University Medical Center, Durham, North Carolina, USA

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født og opvokset i Hundslev ved Kerteminde og flyttede efter et ophold i Australien til Odense for at læse medicin. Min faste base er stadig i Odense, da mine forældre og søskende alle bor i omegnen.

Der skal ikke umiddelbart familiemedlemmer med på rejsen, men der er selvfølgelig en del interesse fra både familie og venners side for at komme på besøg, så de har mulighed for at få et indblik i min tilværelse i USA.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020