Gå til indhold

Kit Drescher Jernshøj

Cand. Polyt Fysik og teknologi

Kit Drescher Jernshøj

 

Berøringsløs detektion af sundhedsskadelige stoffer i fødevarer ved hjælp af laserlys

 

Fagområde

Optik, spektroskopi

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Øget overvågning og kontrol af f.eks. fødevarer, såvel i fremstillingsprocessen som transport og lagring, er blevet nødvendig i de senere år med stærkt øget global handel ikke mindst med fødevarer. Der er ligeledes stærkt fokus på den enkelte forbrugers mulighed for at kunne sikre sig kvalitet. Optiske detektionsteknikker til disse anvendelser står over for et større gennembrud, da væsentlige forskningsområder har gjort store fremskridt. Dette gælder f.eks. udnyttelse af molekylær-specifik detektion, den såkaldte Ramanspektroskopi, og metoder til at opnå tilstrækkelig følsomhed over for få molekyler, der eksempelvis er relevante i sammenhæng med fødevaresikkerhed. Dette kan opnås f.eks. ved optimerede metalliske overflader eller stimulerede laserprocesser, med hvilke der i de seneste år er demonstreret enkelt molekylefølsomhed. Det er de praktiske anvendelser af disse teknikker, der er fokus for ph.d.-projektet.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

På lang sigt at udvikle en selektiv og ikke destruktiv målemetode med særlig fokus på at øge tilgængeligheden af information fra måleobjektet, f.eks. i forbindelse med  analyse af forskellige indholdsstoffer i fødevarer og derigennem at medvirke til en forøget fødevaresikkerhed samt at bidrage til forståelsen af de fysiske processer bag målingerne.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Et ophold på Northwestern University i Chicago hos Prof. Richard van Duyne.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Det har jeg, idet de besidder en stor kompetence inden for teknikkerne beskrevet ovenfor, som ønskes anvendt i projektet. Richard van Duyne og hans gruppe udgør nogle af pionererne inden for de metoder, der skal undersøges i projektet, hvor nanoteknologi kombineres med Ramanspektroskopi (SERS), bl.a. har de udført målinger på glukose og bakterier ved anvendelse af SERS.

Hvor længe skal du være væk?

6 mdr.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

En forøget forståelse og indsigt i opbygningen af et sådant målesetup samt i de meget komplekse interaktioner, der finder sted under selve måleprocessen.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Interessen opstod igennem speciale og efterfølgende ansættelse som forskningsassistent, som flere gange indebar Ramanspektroskopi anvendt på bl.a. grøntsager og planter. Det var her tydeligt, at følsomheden skulle forbedres for med sikkerhed at kunne udtale sig om nogle indholdsstoffer.

Ph.d.-projektets titel

Optiske sensorer baseret på Raman-effekter

Kontaktinfo

Kit Drescher Jernshøj Telefon: 30666432 E-mail:  kit_jernshoej@hotmail.com

Forskningsinstitution og adresse

Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet, Institut for Sensorer, Signaler og Elektroteknik. (SENSE)

Til hvilken institution/land går rejsen?

Northwestern University, Chicago

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. december 2014