Gå til indhold

Michael Sass Hansen

Ph.d. studerende, civilingeniør med fagprofilen, anvendt matematik

Michael Sass Hansen

Fra skanning til diagnose: automatiseret medicinsk billedanalyse

 

Fagområde

Medicinsk billedanalyse

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Hjertekarsygdomme og bevidsthedssygdomme er primære årsager til dødelighed og dårligt helbred i Europa. En afgørende faktor for effektiv afhjælpning af disse sygdomme er tidligere diagnoser og et af de vigtigste diagnostiske værktøjer er visuel inspektion. På grund af den stadige udvikling af bedre billeddannende udstyr som CT og MR skannere kan vi i dag udforske den menneskelige krop med stadig højere rumlig og tidslig præcision. Imidlertid er den efterfølgende tolkning af billederne omstændelig og til tider umulig, hvis den skal udføres af læger og radiologer.

Med udviklingen af kraftige computere kan diagnosen imidlertid også i stigende grad foretages af computeren automatisk, hvilket dog kræver sofistikerede mate-matiske modeller. Formålet med Ph.d. projektet er at udvikle og demonstrere modeller der kan assistere i/automatisere diagnosen af patienter.

Mere konkret vil arbejdet koncentreres om

- detektering af ’døde’ områder i hjerte, nyrer og hjerne (ischæmia)

- undersøgelse af for tidlig sammenvoksning af kraniet (lukkede suturer, Crou-zon’s syndrom)

- detektering af udposninger på hovedpulsåren aorta (aneurysmer)

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Visionen er, at lægers arbejde med billeder i langt større grad skal automatiseres, både af hensyn til effektivitet og præcision. Næste skridt er assistance ved opera-tioner og potentielt automatiske robotter, der gennemfører operationerne for os.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Studieophold i München, ved Laboratory for Computer Aided Medical Procedures & Augmented Reality.

I München arbejder de med hjælp til styring af kirurgernes værktøjer (lidt som en avanceret kikkert-operation), og de bruger virtual reality til at præsentere skanningsresultater for kirurgerne inden en operation, således at kirurgen kan øve sig på den virtuelle model inden han går i gang med selve operationen. Dette er kompetencer, som endnu ikke findes på DTU, og opholdet ved dette forskningsmiljø vil give mig kontakt til det måske førende miljø i verden.

Hvor længe skal du være væk?

De præcise detaljer om opholdet er endnu ikke fastlagt, men det er vist ret sikkert, at jeg er der i oktober måned.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Ud over noget praktisk erfaring fra et mere konkret projekt, forventer jeg at få lidt mere fornemmelse for de udfordringer vi mere generelt står over for, ved at tale med de andre forskere om deres projekter dernede.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Matematik og fysik er sammen med fysiologi mine store faglige interesser. Dette felt er, for mig, den perfekte forening af disse områder og ved at anvende disse discipliner i denne sammenhæng, kan jeg være med til at gøre en forskel for mange mennesker. Det betyder noget.

Ph.d.-projektets titel

Advanced Methods in Medical Image Analysis

Kontaktoplysninger

Arbejde: 45 25 52 58, mobil: 61 30 66 15, e-mail: msh@imm.dtu.dk

Forskningsinstitution og adresse

Danmarks Tekniske Universitet

Informatik og Matematisk Modellering

Bygning 321, office 106

2800 Kongens Lyngby

Til hvilken institution/land går rejsen?

Technische Universität München, Tyskland

Lidt om mennesket bag forskeren

Min kæreste læser antropologi og skal formentlig selv til udlandet i forbindelse med sit speciale. Derfor bliver det formentlig hver for sig, vi skal rejse. Jeg synes, det fantastiske ved at rejse er, at jeg kommer til at kende stedet på en helt anden og meget dybere måde, end når jeg besøger et sted som turist. Derudover har jeg på tidligere rejser lært mange andre udlændinge at kende, som tilsammen skaber et netværk af venner, primært i Europa, men også så eksotiske steder som Indonesien og Brasilien.

I min fritid kan jeg lide at spille fodbold og spille guitar, men primært at være sammen med mine venner, min kæreste og min familie. Jeg kan lide at rejse og lære nye sprog, og min ambition er at tale flydende tysk efter mit ophold i Tyskland.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020