Gå til indhold

Øystein Juul Nielsen

PhD-studerende, Forstkandidat (engelsk titel: MSc in Agricultural Development)

Øystein Juul Nielsen

Skov og velfærd i udviklingslande

 

Fagområde

Naturressourceudnyttelse i udviklingslande.

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Fattige familier i udviklingslande er meget afhængige af naturligt forekommende goder, såsom føde, brænde og tømmer fra naturskov. Det er især de fattigste, der er afhængige af disse ressourcer, primært fordi de er frit tilgængelige og har få omkostninger forbundet med deres fremskaffelse. Men hvad sker der med fattiges menneskers levegrundlag, når skoven forsvinder? Ph.d.-projekts formål er at definere forholdet mellem indkomst og skovrydning/skovdegradering i en række landsbyer i det centrale Mozambique. Cirka 550 husstande, med forskellig adgang til naturskov, interviewes hvert kvartal, over en periode på et år, om deres totale indkomst, heriblandt indkomst fra skovprodukter. Derved vil indkomstandelen fra naturskov, indkomststrategier, og ændringer i indkomst og indkomstfordeling afhængig af adgang til naturskov kunne kortlægges. Resultaterne indgår i et større internationalt samarbejdsprojekt, hvor cirka 20 Ph.d.-studerende verden over deltager i at indsamle data til en global database vedrørende indkomst fra skovressourcer. Dette datasæt vil give en unik mulighed for at forstå fattiges menneskers afhængighed af naturskov i en større sammenhæng.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

De forskningsmæssige perspektiver er fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig naturressource udnyttelse i udviklingslande. Projektet vil føre til en øget forståelse for, hvor vigtige naturressourcer er for fattige familier og de velfærdskonsekvenser, der er forbundet med skovrydning og nedbrydning af dens ressourcer. Denne information er en vigtig forudsætning for effektiv fattigdomsbekæmpelse og rationel naturressourceudnyttelse.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Stipendiet skal bruges til et ophold på to semestre på Cornell University, USA.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Cornell University er et af de ledende universiteter indenfor forskning relateret til landbrug, fattigdom, og udvikling. Dette skyldes, blandt andet, at Cornell University huser nogle af de dygtigste forskere indenfor udviklingsforskning. Udviklingsforskning på Cornell University er dernæst bygget op omkring interdisciplinære, problemorienterede programmer og arbejdsgrupper organiseret på tværs af fakulteter. Dette giver et unikt tværfagligt forskningsmiljø, hvor ny teoretisk og anvendt forskning overføres mellem faglige discipliner – og en enestående mulighed for at blive inspireret af og dygtiggøre sig i nye forskningsmetoder indenfor ens interesseområder. 

Hvor længe skal du være væk?

12 måneder.

Hvad regner du med at få ud af opholdet?

Jeg skal bruge opholdet til at udvikle mine faglige kompetencer indenfor analysemetoder i udviklingsøkonomi. Dette håber jeg at opnå ved at indgå i Ph.D forskningsmiljøet på Department of Applied Economics and Management - og ved at tage en række udviklingsorienterede økonomiske og analytiske kurser på Cornell University. Derudover skal jeg bruge opholdet til at udvide mit netværk til andre internationale forskere.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Dybest set ligger min interesse i at forbedre levevilkårene for fattige mennesker i udviklingslande. Denne interesse er opstået efter længere ophold i nogle af verdens fattigste lande. Jeg har altid ment, at bæredygtig udnyttelse af naturressourcer i udviklingslande er en meget vigtig forudsætning for at sikre en stabil indkomst for fattige mennesker – fordi de i langt højere grad er afhængige af naturressourcer og (derfor) naturressourcernes stabile tilstand.

Ph.d.-projektets titel

Velfærdskonsekvenser af rydning og degradering af naturskove i Mozambique

Kontaktoplysninger

Telefon, arbejde: 35 28 17 65, mobil: 26 97 27 59, e-mail: ojn@kvl.dk

Forskningsinstitution og adresse

Skov og Landskab, Københavns Universitet, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.

Til hvilken institution/land går rejsen?

Department of Applied Economics and Management, Cornell University, Ithaca, New York, USA

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020