Gå til indhold

Parisa Gazerani

Forskningsassistent, PhD-Studerende, Pharm. D.

Parisa Gazerani 

Human eksperimentelle modeller af hovedpine.

 

Fagområde

Smerteforskning

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Primær hovedpine, f.eks. migræne, er blandt de mest almindelige typer af periodisk tilbagevendende kraniofacial smerte.Denne neurologiske sygdom indebærer store personlig og sociale belastninger hos de ramte samt en stor økonomisk byrde for sundhedssystemet. Migræneanfald er vanskelige at studere klinisk. Derfor kan kontrollerede eksperimentelle modeller tjene som redskaber til undersøgelse af hovedpinens mekanismer og bedre behandlingsmetoder. En af de hovedpinemodeller af smerte og sensibilisering er stimulation af ophthalmic division af den trigeminale nerve (som muligvis er involveret i migræne). I det nærværende Ph.d. projekt blev capsaicin eller glutamat injiceret under huden i panden på raske forsøgspersoner. De sensoriske og vasomotoriske komponenter af de to nævnte eksperimentelle smertemodeller blev karakteriseret. Kønsrelateret respons med fokus på den hormonale cyklus hos kvinder blev ligeledes undersøgt, eftersom den hormonale variation har vist sig at påvirke visse smertetilstande, f.eks. migræne. Undersøgelsen viste høj sensitivitet hos kvinder sammenlignet med mænd med en påfaldende effekt af menstruationsfasen, hvilket stemmer overens med kliniske fund, f.eks. migræne. Race kan påvirke forekomsten eller omfanget af smerteopfattelse. Derfor blev etnisk relaterede forskelle i smerteresponset ligeledes undersøgt. Denne konstatering kan være anvendelig i klinisk diagnose og behandling. Smertestillende effekt af Botulinum toxin type A (et muligt antimigrænemiddel) blev også undersøgte i denne capsaicin smertemodel. Ud fra resultaterne af fem undersøgelser er det konkluderet, at anvendelsen af sådanne modeller kan tilvejebringe grundlæggende viden for bedre diagnose, forebyggelse og behandling af hovedpine, f.eks. migræne i klinisk praksis.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

At anvende humaneksperimentelle smertemodeller med henblik på at opnå grundlæggende og klinisk viden om bedre diagnose og forebyggelse af smerte, f.eks. hovedpine og nye lægemiddelsteknologier for smertebehandling.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Det skal brugs til udgifterne forbundet med forskningsrejse og aktiviteter i forbindelse med mit forskningsprojekt ved The Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of British Colombia, Vancouver, BC, Canada.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Fordi det nævnte center er udstyret med fornødne mentorer, redskaber og viden som er netop nødvendige for at gennemføre mit forskningsprojekt.

Hvor længe skal du være væk?

Jeg skal være væk et år.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Det forventes at opnå viden om de grundlæggende mekanismer af periferisk smertereceptorer og smertebehandling af f.eks. kraniofaciale smerter.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Smerte er en stor byrde på såvel det personlige som sociale liv hos de ramte og medfører enorm økonomisk belastning for sundhedssystemet. Smerteforskning kan føre til bedre diagnose, forebyggelse og behandling af smerter, f.eks. hovedpine eller migræne, og dermed forbedre livskvalitet hos patienterne, samt reducere samfundsøkonomiske udgifter. Derfor er jeg interesseret i smerteforskning og behandling.

Ph.d.-projektets titel

Human eksperimentelle modeller af trigeminal smerte og sensibilisering fremkaldt af kutane injektioner af capsaicin og glutamat

Kontaktinfo

Parisa Gazerani. 96358823 (kontor), 22567713 (mobil). gazerani@hst.aau.dk

Forskningsinstitution og adresse

Center for Sansemotorisk Interaktion (SMI), Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, Fredrik Bajers Vej 7D-3, 9220 Aalborg Ø

Til hvilken institution/land går rejsen?

The Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of British Colombia, Vancouver, BC, Canada

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020