Gå til indhold

Peter D. Ørberg Jensen

Kandidatstipendiat, cand. scient. pol.

Peter D. Ørberg Jensen

Offshoring (“udflagning”) af avancerede service aktiviteter: Læring, gennemførelse og udvikling i danske og indiske virksomheder.

 

Fagområde

Udviklingssstudier og international virksomhedsledelse

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Projektet drejer sig om ”offshoring” (omtr. ”udflagning”) af avancerede serviceaktiviteter fra danske til indiske virksomheder. Projektet fokuserer på, hvorledes virksomhederne gennemfører offshoring af disse aktiviteter, og hvilke følgevirkninger dette får i virksomhederne. Offshoring-fænomenet har været kendt i årtier, men med bl.a. udviklingen af internettet og af avancerede IT- og kommunikationsværktøjer samt integrationen af lande som Indien og Kina i den globale økonomi kombineret med en mere international orientering i virksomheder i USA og Europa, så har denne flytning og lokalisering af forretningsaktiviteter på tværs af grænserne ændret fundamental karakter.

Projektets nyhedsværdi er, at der på et detaljeret virksomhedsniveau gennemføres en analyse af offshoring som en dynamisk udviklingsproces, hvor virksomhederne lærer, reagerer og ændrer sig undervejs. Projektets overordnede tese er, at udviklingen åbner muligheder, som er til gavn både for de danske virksomheder og for virksomheder i Indien og andre udviklingslande, som bliver koblet på den globale økonomis strømme af viden og kapital.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Offshoring af serviceaktiviteter er et nyt fænomen, som i forskningen endnu kun er sparsomt belyst. Den forskningsmæssige interesse i området kan illustreres ved, at tre internationale tidsskrifter inden for det seneste halve år har haft call-for-papers om offshoring, bl.a. med fokus på services. En række internationalt førende forskere har peget på forskellige forskningsmæssige aspekter af offshoring, som endnu er underbelyst: Dette rækker fra en generel mangel på data om offshoring, viden om de virksomhedsmæssige effekter af offshoring, betydningen af offshoring for leverandører fra udviklingslande og deres relationer til internationale kunder, og til at se offshoring som en udviklingsproces for de involverede virksomheder.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Rejse- og opholdsomkostninger forbundet med mit forskningsophold på University of California, Davis.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Der er endnu kun få forskningsinstitutioner og forskere, som arbejder målrettet med nye tendenser inden for offshoring, men en række amerikanske forskere har leveret vigtige bidrag, heriblandt Professor Martin Kenney på University of California, Davis, som vil være min primære samarbejdspartner.

Hvor længe skal du være væk?

Jeg forventer at være i USA i ca. 5-6 måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Opholdet hos Professor Kenney på University of California, Davis, har tre formål. For det første at indgå i en dialog med forskere på UC Davis, som arbejder med tilknyttede emner. For det andet at få kontakt med andre forskere i regionen som arbejder offshoring af forretningsaktiviteter (via Professor Kenneys position i forskernetværket The Berkeley Roundtable for the International Economy). For det tredje er der mulighed at udnytte opholdet på UC Davis og nærheden til øvri-ge FoU-institutioner i regionen til at deltage i ph.d-kurser, som udgør en del af forskeruddannelsen.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

For et par år siden gik det for alvor op for mig, at når virksomhederne fra de avancerede økonomier flytter aktiviteter til udviklingsøkonomierne, så åbner det nogle helt nye muligheder, både for virksomheder fra f.eks. Danmark, men også for modtagerlandenes virksomheder.

Ph.d.-projektets titel

Offshoring of advanced service activities in the firm value chain: Organizational learning, process and change in Danish and Indian firms.

Kontaktinfo

Peter D. Ørberg Jensen. 38 15 32 22 (direkte, CBS); 39 40 10 64 (hjemme); 30 13 98 22 (mobil). E-mail: pj.ikl@cbs.dk

Forskningsinstitution og adresse

Copenhagen Business School; Center for Business and Development Studies v/ Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse. Porcelænshaven 18A, 2000 Frederiksberg.

Til hvilken institution/land går rejsen?

University of California, Davis, USA. Primær kontaktperson og samarbejdspartner er Professor Martin Kenney.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg tager af sted sammen med min familie, som består af min ægtefælle, Anna Sofie Almegaard, og vores søn David på 6 år. Vi har tidligere boet i USA og har befundet os godt dér, så det er også en mulighed for at prøve at tage til udlandet som familie. Det er planen at David skal gå i en lokal, amerikansk skole, så han kan prøve en anden hverdag end den som en dansk skole kan tilbyde. Både jeg og min familie holder af at komme ud i naturen og hike og stå på ski i den friske luft, og til det formål er Californien ikke noget dårligt sted.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020