Gå til indhold

Rune Mølgaard

Ph.d.-studerende ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Cand.oecon. i Nationaløkonomi, Aarhus Universitet

Rune Mølgaard

Optimalt porteføljevalg for en lille investor

 

Fagområde

Ph.d.-studerende ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Cand.oecon. i Nationaløkonomi, Aarhus Universitet

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Projektet undersøger det optimale portefølje-, forbrugs- og arbejdsvalg for en lille investor, der står overfor en usikker fremtidig løn. Herunder undersøges eksistens og entydighed af det optimale portefølje-, forbrugs- og arbejdsvalg. Det er vigtigt at etablere dette for at legitimere brugen af tilsvarende modeller, der benytter numeriske metoder. Dvs. modeller, der prøver at besvare mere kvantitative spørgsmål, som hvor stor en andel af en lille investors formue, der skal investeres i det finansielle marked. Det har stor betydning for investorens investeringsvalg i det finansielle marked, at han/hun har en usikker fremtidig løn, idet den fremtidige arbejdsindkomst for de fleste investorer udgør den største andel af deres formue og det, at investoren kan variere sit arbejdsudbud bevirker, at han/hun kan bruge arbejdsudbuddet som et slags sikkerhedsnet for sine investeringer i det finansielle marked. Det undersøges samtidig, hvordan den finansielle formue påvirker investorens portefølje-, forbrugs- og arbejdsvalg.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Øge den teoretiske viden om, hvordan en lille investor skal investere i det finansielle marked, når man medtager, at investoren også står overfor risiko fra ikke finansielle kilder – f.eks. usikkerhed omkring hans/hendes fremtidige løn, værdien af hans/hendes hus osv.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Rejsestipendiet skal bruges til at finansiere et ophold på Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University, Department of Economics

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Fordi nogle af verdens førende forskere indenfor dette fagområde er ansat der, bl.a. Professor John Y. Campbell og Associate Professor Luis M. Viceira samt grundlæggeren af netop denne retning indenfor finansiering Professor og Nobel-prismodtager Robert C. Merton.

Hvor længe skal du være væk?

Der planlægges et ophold på mellem 6 og 9 måneder

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg forventer, at kvaliteten af mit ph.d.-projekt forøges gennem faglig kritik samt deltagelse i forskellige seminarer og workshops, som det ikke vil være muligt at få på Aarhus Universitet.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Gennem min uddannelse i økonomi samt fra min vejleder Professor Bent Jesper Christensen.

Ph.d.-projektets titel

Asset Allocation in Incomplete Markets

Kontaktoplysninger

Telefon, kontor: 89 42 21 35, mobil: 28 29 13 27, e-mail: rmoelgaard@econ.au.dk

Forskningsinstitution og adresse

Økonomisk Institut, Aarhus Universitet, Bygning 1322 Universitetsparken, 8000 Århus C. 

Til hvilken institution/land går rejsen?

Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University, Department of Economics, USA.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024