Gå til indhold

Signe Normand Poulsen

Phd-studerende ved Biologisk Institut, Århus Universitet

Signe Normand Poulsen

Udbredelse og diversitet af planter i Europa – nu og i fremtiden

 

Fagområde

Makroøkologi, biogeografi, effekter af klimaforandringer, modellering af plantearters udbredelse.

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Klimaændringer er blandt de vigtigste menneskeskabte trusler mod Jordens biodiversitet. Gennem det 20. århundrede er den globale gennemsnitstemperatur steget med ca. 0,6oC, og den forventes at stige med yderligere 1,4–5,8o C gennem det 21. århundrede. Opvarmning påvirker allerede nu biologiske systemer overalt på Jorden, og de sandsynligvis kraftigere klimaændringer gennem de næste 100 år forventes at påvirke mange arters udbredelse samt reducere Jordens biodiversitet. En grundvidenskabelig forståelse af de faktorer, der bestemmer arters diversitet er nødvendig for at kunne forudsige de sandsynlige konsekvenser af de igangværende klimaændringer for Jordens biologiske mangfoldighed. Overordnet omhandler mit Ph.D.-projekt de faktorer, der bestemmer diversitets- og udbredelsesmønstre i den europæiske flora samt hvordan global change forventes at påvirke disse mønstre. Mit projekt har to parallelle dele: (1) En undersøgelse af den forholdsvise betydning af nutidige miljøforhold, forhistoriske klimaændringer og arternes udviklingshistorie for den geografiske fordeling af plantearter i Europa. (2) Udvikling af scenarier for de sandsynlige konsekvenser af et ændret klima for mangfoldigheden af planter i Danmark og Europa.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Forskningsspørgsmålet: ”What determines species diversity?” blev i 2005 af tidskriftet Science (www.sciencemag.org/sciext/125th/) udvalgte som et af de 25 vigtigste i det 21. århundrede. Dette skyldes især, at svaret på dette spørgsmål er vigtigt for vores evne til at forudsige konsekvenserne af fremtidige klimaændringer for Jordens biologiske mangfoldighed.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Ophold ved Robert Ricklefs forskergruppe for at undersøge den forholdsvise betydning af nutidige miljøforhold, forhistoriske klimaændringer eller arternes udviklingshistorie for den geografiske fordeling af plantearter i Europa. Ricklefs er særlig anerkendt for mere end nogen anden at have bidraget til at fremme en ny og meget lovende integration af evolution, fylogeni og historie i økologien.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Fordi forskermiljøet omkring Robert Ricklefs er det førende indenfor mit felt.

Hvor længe skal du være væk?

Seks måneder

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Fornyet viden! At kunne beherske de nyeste analyse metoder indenfor mit forskningsfelt samt at bidrage med grundvidenskabelig og nyskabende indsigt i den forholdsvise betydning af nuværende miljø, forhistoriske klimaforandringer og arternes udviklingshistorie for den Europæiske flora? En viden, der er uundværlig for vores evne til at forudsige sandsynlige konsekvenser af de igangværende klimaændringer for Jordens biologiske mangfoldighed.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt? Jeg har interesseret mig for naturen, især planter så længe jeg kan huske. En interesse jeg især har fra min farfar, som var biologilærer og leder af skolebotanisk have i Esbjerg. Den særlige interesse for diversitetsmønstre er opstået gennem mit biologistudium ved Århus Universitet.

Ph.d.-projektets titel

Diversity and distribution of the European flora – now and under future climate change

Kontaktoplysninger

Telefon, fastnet: 89 42 47 22, mobil: 20728009, e-mail: Signe.Normand@biology.au.dk

Forskningsinstitution og adresse

Biologisk Institut, Århus Universitet, Ny Munkegade, Bygning 1540, 8000 Århus C

Til hvilken institution/land går rejsen?

Robert E. Ricklefs, Curators' Professor of Biology, Department of Biology, University of Missouri at St. Louis (8001 Natural Bridge Road, St. Louis, MO 63121-4499. USA

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor sammen med min schweiziske kæreste og en enøjet kat i et lille hus på landet. Vi mødtes forrige år i Wien og skal giftes til sommer på Læsø – på stranden under åben himmel. Afslappet og anderledes – uden ris, præst og hvide blonder. Jeg elsker at rejse og har besøgt de fleste lande i Europa. Både herhjemme og på mine rejser nyder jeg at vandre i naturen, observere dyr og planter - finde ud af, hvad de er, og hvordan de lever. Min længste rejse gik dybt ind i Amazonas regnskov, hvor jeg deltog i et forskningsprojekt om palmers udbredelse og de miljøfaktorer der bestemmer deres forekomst. Udover naturen bruger jeg min fritid på klatring og filtning. Desuden er jeg formand for Bryologkredsen (Danmarks mosforening) og med i bestyrelsen for Dansk Botanisk Forening (Jyllandskredsen).

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020