Gå til indhold

Steffen Dalsgaard

Ph.d.-stipendiat i Antropologi og Etnografi, cand. mag. i Etnografi og Socialan-tropologi

Steffen Dalsgaard

Stat og Lederskab i Papua Ny Guinea

 

Fagområde

Antropologi (politik)

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Projektet vil undersøge opfattelser af staten og af politisk lederskab i Manusprovinsen i Papua Ny Guinea (PNG). For det første er provinsniveauet i PNG specielt ved, at det skal formidle national retorik og identitet til landets 800 forskellige etniske grupper og binde det sammen med befolkningens forskellige ønsker til udvikling. For det andet er Manus speciel ved, at staten som organisation tidligt blev accepteret dér om end formet af lokale lederes interesser og diverse kultfænomener, der opstod på samme tidspunkt. I dag er PNGs stat tynget af typiske tredjeverdens problemer, men forventningerne til den og dens ressourcer er alligevel ofte enorme. Samtidig spiller staten en væsentlig rolle i fremvæksten af ’tradition’ som politisk diskurs, der blandt andet har forstærket traditionelle landsbylederes indflydelse på bekostning af folkevalgte lokalpolitikere. Hver enkel stat og dens bureaukrati er på denne måde resultatet af et samspil mellem et moderne, globalt, politisk system og traditionel, lokal, politisk kultur. Især har indførelsen af statslige systemer i tidligere statsløse samfund skabt forandringer i lokale politiske traditioner, mens sådanne traditioner på den anden side betyder, at måden hvorpå den enkelte stat udøver sine beføjelser og forpligtelser også er kulturelt afhængig.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

At kunne bidrage til en forståelse af staten som social organisationsform i alle dens former, alle de steder hvor mennesker er underlagt dens betingelser, samt hvordan de betingelser er med til at forme kulturel og social forandring. Fra et antropologisk synspunkt er dette kun blevet overfladisk studeret i Stillehavsområdet.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

To ophold på ANU i Canberra, Australien, samt muligvis et kort opsamlende feltarbejde i Papua Ny Guinea.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

ANU har verdens bedste og mest specialiserede tværfaglige miljø for studiet af sociale og kulturelle forhold i Stillehavsområdet.

Hvor længe skal du være væk?

To ophold af i alt otte måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg forventer at kunne følge kurser af tematisk og regional relevans for mit ph.d.-projekt samt især under skriveprocessen kunne drage fordel af den store mængde faglige sparringspartnere med bred viden om Stillehavsområdet.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Jeg har udført to kortere feltarbejder i Papua Ny Guinea i forbindelse med mit kandidatspeciale. Under disse ophold fik jeg øjnene op for nødvendigheden af at studere de problematikker og udfordringer som opbygningen og ikke mindst forståelsen af en stat er underlagt i en tidligere koloni med ca. 800 sproggrupper og kulturelle traditioner.

Ph.d.-projektets titel

Stat og Lederskab i Papua Ny Guinea

Kontaktoplysninger

Telefon, fastnet: 86 18 78 78, mobil: 30 22 38 78 (i Papua Ny Guinea: +675 470 9569 / +675 6929300), e-mail: etnostd@hum.au.dk

Forskningsinstitution og adresse

Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Høj-bjerg

Til hvilken institution/land går rejsen?

Research School of Pacific and Asian Studies på The Australian National University (ANU), Canberra, Australien

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. januar 2024