Gå til indhold

Sune Straszek

Læge. Phd-studerende

Sune Straszek

Afprøvning af en nyere metode, ”akustisk rhinometri” til at vurdere næseslimhindens størrelse hos forsøgsdyr.

 

Fagområde

Astma, høfeber

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Projektet vedrører testning af en metode (akustisk rhinometri), som ved hjælp af lydbølger kan beskrive næsehulens geometri (ekkolods-princippet). Metoden finder allerede anvendelse i mennesker til vurdering af, om stoffer i luften fremkalder irritation og høfeber, idet slimhinden da svulmer op og stopper næsen til. I projektet her er metoden afprøvet på flere slags forsøgsdyr med henblik på at beskrive, hvor præcist metoden egentlig måler næsehulen, og ikke mindst hvilke begrænsninger den har i mindre dyr. Metoden er allerede så småt anvendt på små forsøgsdyr som eks. marsvin til udvikling af nye lægemidler (det kunne være til forkølelse), samt til testning af forskellige stoffer og støv mistænkt for at kunne fremkalde tilstoppet eller løbende næse hos mennesker. Som eksempel kan tænkes svamp, der er mistænkt for at have en andel i dårligt indeklima. Dette er netop blevet undersøgt på marsvin som en del af projektet.

Metoden blev i øvrigt udviklet til brug på næsen hos mennesker i 1989 på det daværende Institut for Miljø og Arbejdsmedicin, Århus Universitet.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Udvikling og udbredelse af akustisk rhinometri til forskningsområder inden for udvikling af lægemidler til næsen og identificering af stoffer, som er skadelige for mennesker.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Et ophold i et anerkendt laboratorium i Australien, hvor jeg ønsker at bruge akustisk rhinometri til at undersøge et nyt middel, der måske kan forudse hvilke høfeber-patienter, der vil have gavn af hvilken medicin. Skulle der komme et bedre tilbud eller forslag, kan det sagtens ændre sig.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Det er ledet af en forsker, som er verdenskendt for sit arbejde vedrørende astma/ allergi.

Hvor længe skal du være væk?

Formentlig 2-3 måneder. Det ligger ikke fast endnu.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Det vigtigste for mig er erfaring med at begå sig alene og forhåbentligt få et større projekt til at forløbe vellykket.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Under mit studie lavede jeg en opgave på Afdeling for Miljø og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet. Miljøet på afdelingen var meget inspirerende, og derfor blev det til en ph.d., som jeg har arbejdet på efter min turnus som læge. I praksis er alt interessant, blot man dykker ned i det og er omgivet af et inspirerende forskningsmiljø med engagerede og dygtige folk.

Ph.d.-projektets titel

Validering af akustisk rhinometri på forsøgsdyr

Kontaktinfo

Sune Straszek. Arbejde: 89426167. Privat: 86816006, 51883258. spvs@mil.au.dk

Forskningsinstitution og adresse

Afdeling for Miljø og Arbejdsmedicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Vennelyst Boulevard 6. 8000 Aarhus C.

Til hvilken institution/land går rejsen?

Australien

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020