Gå til indhold

Theis Lange

Ph.d.-studerende ved Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet (05-08)

Theis Lange

”Effekten af dag-til-dag variation i risikoen forbundet med at eje finansielle aktiver f.eks. aktier – set fra et matematisk synspunkt”

 

Fagområde

”Finansiel økonometri” eller mere overordnet ”Anvendt Matematik og Statistik”

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Med udgangspunkt i et for tiden hot samtaleemne kan mit ph.d.-projekt illustreres ved følgende. Folk, der har finansieret deres bolig ved hjælp af flekslån, bør overveje, at det ikke udelukkende er den øjeblikkelige rente men i mindst lige så høj grad den fremtidige rente, der bestemmer deres husleje. Betragtes det som sandsynligt, at renten ikke ændres meget fra det nuværende, er dette ikke noget, man behøver ligge søvnløs over, for risikoen er lav. Men hvis der er sandsynlighed for store ændringer, bør man overveje, hvor dyrt man kan side, og risikoen er i dette tilfælde høj. Samme overvejelser gælder naturligvis for andre finansielle aktiver, som f.eks. aktier eller valutaer, men også for produktionsvirksomheder, der er afhængige af f.eks. prisen på stål. Det, der er afgørende, er altså, hvor meget renten kan variere, ofte kaldet volatiliteten. En øget forståelse af volatiliteten kan give grundlag for mere kvalificerede beslutninger.

Betragtes renten over en årrække er det tydeligt at volatiliteten ændres. I fleks-låns-eksemplet bør vores låntager være opmærksom på denne ændring af volatilitet og dermed risiko. Mit ph.d.-projekt omhandler følgende to problemer: Er det muligt at beskrive og evt. forudsige disse ændringer af volatilitet over tid? Mange teknikker anvendt af nationalbanker og andre aktører i det finansielle marked har som grundlæggende antagelse, at volatiliteten er konstant over tid. Hvad er effekten af den varierende volatilitet på disse teknikker?

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Den teknologiske udvikling har i løbet af de seneste år gjort computere både meget hurtige og meget billige. Dette har åbnet for en hidtil uhørt præcis beskrivelse af de finansielle markeder, men der forestår endnu meget traditionelt matematisk arbejde med at finde den rigtige anvendelse af computerkraften. På sigt bør denne forskning føre til bedre forståelse af det finansielle system i både kommercielle banker og nationalbanker og dermed billigere lån og sikrere styring af pengepolitikken.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Mit rejsestipendium skal ud over opholdet ved Duke University bruges til deltagelse i konferencer og dataadgang, hvilket desværre er dyrt.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

En af de forskere, der virkelig definerer udviklingen inden for finansiel økonometri, er Professor Tim Bollerslev, der arbejder på Duke University. Muligheden for at arbejde i hans gruppe var den primære årsag til, at jeg søgte Duke. Endvidere tilhører Duke eliten blandt amerikanske universiteter.

Hvor længe skal du være væk?

Seks måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Hovedsageligt håber jeg at få inspiration og fortrolighed med de nyeste teknikker inden for feltet.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Jeg har altid haft en interesse for samfundsforhold og et talent for matematik. Det var derfor naturligt at starte på Matematik-Økonomi-uddannelsen ved Københavns Universitet efter gymnasiet.

Ph.d.-projektets titel

Nonlinear Multivariate Econometric Time Series Analysis with Applications to Cointegration and Volatility

Kontaktinfo

Theis Lange. (+45) 26 79 07 30. E-mail: lange@math.ku.dk

Forskningsinstitution og adresse

Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet

Til hvilken institution/land går rejsen?

Duke University, North Carolina, USA

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er 28 år gammel og bor sammen med min kæreste gennem ni år. Vi bor (stadig) i en kollegielejlighed på Amager, så min erfaring med boligmarkedet er rent akademisk. Desværre har min kæreste ikke mulighed for at flytte med til USA, eftersom hun er ved at færdiggøre sit speciale i agronomi. Denne situation er dog ikke helt uvant for os, eftersom jeg tidligere har læst et år i London, og hun har læst seks måneder i Californien og tre måneder på Borneo. Endvidere er rejser en meget vigtig del af vores liv og vi glæder os meget til at udforske sydstaterne sammen, når hun kommer på besøg.

For at kompensere for et meget stillesiddende arbejde løber jeg ofte på voldene omkring Christianshavn. Derudover forsøger jeg at komme til at dykke og stå på ski så ofte som muligt, men desværre kostede rejsen til USA denne sæsons skitur. Jeg håber på at kunne få lidt af skilysten styret ved at stå på vandski, hvilket jeg har dyrket lidt under tidligere ophold i USA.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020