Gå til indhold

Vibeke Myrup Jensen

Ph.d.-studerende v/ Handelshøjskolen i Aarhus

Vibeke Myrup Jensen 

Arv eller Miljø? - Betydningen af forældres uddannelse for børns levekår baseret på nye analyser af danske tvillinger og deres børn.

 

Fagområde

Social mobilitet/social arv inden for betydningen af forældres uddannelse på børns senere levekår.

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

En række studier har vist, at børn hvis forældre har en videregående uddannelse, med langt større sandsynlighed gennemfører en uddannelse frem for børn af ufaglærte forældre. Hvorfor? Skaber uddannelse forældre, der bedre kan motivere deres egne børn til at gennemføre en uddannelse? Eller er det muligt, at ”begavede” forældre får ”begavede” børn, og både ”begavede” forældre såvel som børn med langt større sandsynlighed opnår at få en uddannelse uanset opvækstmiljøets karakter? Alene få eksisterende udenlandske studier indenfor social arv/social mobilitet tager højde for betydningen af arvelige faktorer, som en mulig forklaring på de selektionsmekanismer, der foregår i tilgangen til uddannelsessystemet.

Ph.d.-projektet har til formål at belyse betydningen af forældres uddannelse på forskellige stadier af børnenes liv og samtidig tage høje for uobserverede arvelige faktorer. Dette er muligt ved at analysere par af enæggede tvillinger og deres børn. Enæggede tvillinger er genetisk identiske og næsten altid vokset op sammen, hvilket giver unikke muligheder for at tage højde for arvelige faktorer, mens betydningen af forældres uddannelse og andre miljømæssige faktorer analyseres.

Studiet foregår som et samarbejde mellem Det danske tvillingeregister, (Syddansk Universitetscenter) og administrative registre fra Danmarks Statistik. Tilsammen skaber dataene en unik informationskilde, hvorfra relevante forskningsspørgsmål kan stilles på en ny og forhåbentlig mere pålidelig måde, idet analyser af enæggede tvillinger indtil videre er en af de bedste måder, hvorpå arvelige og miljømæssige faktorer kan adskilles.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Som allerede indikeret i ovenstående er den skæve sociale rekruttering til uddannelse et klassisk tema inden for såvel sociologisk såvel som økonomisk forskning og samtidig aktuel i samfundsdebatten. Perspektiverne ligger dels i nye måder at analyse data på, hvor man i højere grad forsøger at tage højde for uobserverbare selektionsmekanismer og dermed kaster nyt lys over emner, der historisk set er analyseret meget i. Dels ligger perspektiverne i at datasættets høje detaljeringsgrad åbner op for nye spørgsmål/vinkler, der endnu ikke er forsket meget i.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Ophold på UCLA

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

UCLA er både inden for det økonomiske og det sociologiske område et af de førende internationale forskningsmiljøer, når det gælder nye metodiske vinkler, hvorpå data kan analyseres såvel som at finde nye relevante problemstillinger.

Hvor længe skal du være væk?

Minimum 1 semester.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Større forståelse for de teoretiske begreber, der anvendes og de komplikationer, der kan være heri.

Viden om, hvilke problemstillinger, der for øjeblikket forskes mest intensivt i, både på den sociologiske såvel som den økonomiske front inden for feltet.

Større metodemæssig forståelse, således at jeg bedre kan udnytte fordelene ved tvillingestudier. En masse kontakter.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Social mobilitet er et klassisk sociologisk forskningsområde, som altid har fascineret mig. Det er interessant fra en samfundsmæssig vinkel at tænke på, hvad der skaber en skæv social rekruttering til uddannelse i et land som Danmark, hvor langt de fleste uddannelser er gratis, og SU-systemet gør den enkelte studerende relativt uafhængig af forældres indkomst.

Ligeledes har nye evalueringsmetoder inden for økonomisk forskning fanget min opmærksomhed. En interesse, der opstod da jeg som en del af mit sociologistudie var i praktik hos Center for Registerforskning, Århus Universitet, hos økonomen Paul Bingley, nu lektor på Handelshøjskolen i Århus, Århus Universitet og min hovedvejleder. Muligheden for at kombinere klassiske men stadig aktuelle sociologiske temaer analyseret med nyere økonomiske metoder var det, der fik mig til at søge et ph.d.-stipendiat.

Ph.d.-projektets titel

Intergenerational effects of Education, Learning from the shared endowments of Danish twins and their children.

Kontaktinfo

Vibeke Myrup Jensen. Fastnet og mobil: 89486355/ 50901154.

E-mail: vimj@asb.dk

Forskningsinstitution og adresse

Handelshøjskolen i Aarhus, Aarhus Universitet, Prismet, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C

Til hvilken institution/land går rejsen?

University of California, Los Angeles (UCLA)

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020