Gå til indhold

Anders Dohn Hansen

Danmarks Tekniske Universitet

Anders Dohn Hansen

Fagområde

Anvendt matematik: operationsanalyse

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Mandskabsplanlægning er ofte et komplekst problem. Overenskomster, national og international lovgivning samt individuelle præferencer fra personalet kan ofte være medvirkende til, at det bliver svært at finde en tilfredsstillende plan, der samtidig minimerer omkostningerne. Flyindustrien, sundheds- og transportsektoren er eksempler på brancher, hvor god mandskabsplanlægning er essentiel.

I projektet arbejder jeg på at udvikle matematiske modeller og computerbaserede metoder til løsning af optimeringsproblemer med mandskabs- og ressourceplanlægning over tid. Når man opstiller et realistisk scenarie med en hel dags arbejdsopgaver, skal man medregne en række komplicerende faktorer. Opgaver har forskellig varighed, og der kan være opsætning eller transport af varierende længde imellem opgaver. Der kan desuden være grænser for, hvordan opgaver kan planlægges i forhold til hinanden.

I ph.d.-projektet inddrager jeg en række eksempler, der alle falder inden for denne kategori af planlægningsproblemer. Jeg vil udarbejde effektive planlægningsalgoritmer til de enkelte cases, samtidigt med at jeg vil generalisere mine resultater, sådan at jeg kan drage bredere konklusioner ud fra dem.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Perspektiverne er store og både af erhvervs- og samfundsmæssig relevans. De cases, som jeg behandler direkte i projektet, vil illustrere, hvordan matematisk modellering og computerbaseret planlægning kan være med til at øge produktivitet, fleksibilitet og service. Den øgede effektivitet opnås som konsekvens af mindre spildtid og en mere struktureret planlægning. Der er ikke tale om at øge presset på den enkelte medarbejder. Tværtimod viser det sig typisk, at bedre planlægning giver mindre stress i hverdagen.

De konkrete projekter illustrerer den bredde, der er i anvendelsesmulighederne. Der betragtes planlægningsproblemer inden for bl.a. flyklargøring, stålproduktion, hjemmeplejen og sygehusvæsenet.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Stipendiet skal bruges til et ophold ved University of Auckland, New Zealand. Derudover har jeg planer om at arrangere et eller to kortere ophold ved andre førende internationale forskningsinstitutioner.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Operationsanalysegruppen ved University of Auckland, New Zealand er en af de førende i verden inden for forskning i netop mandskabsplanlægning og de metoder, der bruges på området.

Hvor længe skal du være væk?

Forskningsopholdet ved University of Auckland varer omkring seks måneder. Dertil kommer yderligere en-to måneder ved andre forskningsinstitutioner.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Et samarbejde med førende forskere inden for mit forskningsfelt kan ikke undgå at give en inspiration og en indsigt, som ville være svær at erhverve på anden måde. Jeg ved desuden fra et tidligere studieophold i USA, hvor stor glæde man kan have af at se et fremmed forskningsmiljø og i det hele taget bare en anden måde at gøre tingene på. Mere langsigtet forventer jeg også, at opholdet vil bidrage til at udvide mit eget forskningsrelaterede netværk og dermed til hele vores forskningsgruppes netværk.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Jeg har altid haft har stor interesse for både matematik og datalogi. Operationsanalyse er en anvendt videnskab, der kræver stor indsigt på begge områder. Jeg blev i løbet af min uddannelse til civilingeniør tiltrukket af de typiske problemer, der løses inden for dette felt. Problemerne er ofte simple at forklare og umiddelbart forståelige for de fleste, og endvidere er de af en meget anvendelsesorienteret natur. Selv om de fleste problemer kan løses ved almindelig sund fornuft, bygger de mest effektive løsningsmetoder typisk på avanceret matematisk og datalogisk teori.

Ph.d.-projektets titel

Modeller og metoder for optimeringsproblemer med kombineret ressourceplanlægning og skedulering

Kontaktoplysninger

Telefon: 4525 3388, 2972 4972 (mobil), e-post: adh@imm.dtu.dk

Forskningsinstitution

Sektion for Operationsanalyse, Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet

Til hvilken institution/land går rejsen?

University of Auckland, New Zealand. Dertil kommer et eller flere kortere ophold ved andre førende forskningsmiljøer inden for operationsanalyse.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor i en lejlighed i København med min kæreste, der er ergoterapeut. Vi holder begge meget af at rejse, og det er derfor også planen, at vi tager af sted sammen, når jeg skal på forskningsophold i udlandet. I min fritid dyrker jeg en masse motion, bl.a. fitness, fodbold og squash. Jeg er desuden vild med at snow-boarde og dykke. Derudover bruger jeg min fritid på vennerne, digital fotografering og strategiske brætspil mm.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. januar 2015