Gå til indhold

John Connalin

Roskilde Universitetscenter

John Connalin

Fagområde

Ferskvandsbiologi og fiskebiologi

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Forvaltning og fordeling af vand i dag skal ses i lyset af nye lokale og globale problemstillinger – spørgsmålet om fordeling af vand til opfyldelse af miljømæssige (økologiske) behov er i konflikt med, et stadigt stigende behov for drikkevand. I 2001 kom EU med et påbud om, at alle medlemslande skal opsætte målsætninger og planer for forvaltningen af vand under hensyntagen til specifikke økologiske og hydrologiske krav inden år 2015. Formålet med mit projekt er at udvikle en modelbaseret metode, der kan anvendes til at kvantificere og vurdere den økologiske tilstand af danske vandløb i forhold til vandstrømningen og andre fysiske faktorer.

Forskningsområdet er nyt i Danmark, og jeg har været aktivt engageret i opbygningen af forskningsnetværk i Danmark, Norden og internationalt. I denne forbindelse vil det være stærkt videnskabeligt profitabelt for mig at udveksle erfaringer med en internationalt anerkendt institution som ’The Centre for Riverine Landscapes’ (CRL), der er et eliteuniversitet ved Griffith Universitet (Brisbane) i Australien.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Modellen simulerer de fysiske krav til habitat for ørreden, der er en etableret fiske-indikator for vandløbsmiljø i Danmark, og som gør det muligt at vurdere effekter af forskellige vandløbsrestaureringsmetoder, herunder ændringer i vandføringen foranlediget af f.eks. grundvandsindvinding. Der er således perspektiver i projektet for videre udvikling og praktisk anvendelse inden for såvel vandløbsforvaltning som grundvandsforvaltning.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Et ophold ved ’The Centre for Riverine Landscapes’ (CRL), Griffith Universitet (Brisbane) i Australien, samt rejsen til og rejser inden for Australien. Derudover skal stipendiet bruges til en test af modellens mulighed for anvendelse i et anderledes fysisk miljø (Australien). Dertil kommer bolig og ophold samt deltagelse i konferencer.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Det er en verdenskendt velrenommeret forskningsinstitution med gode muligheder for forskningssamarbejde.

Hvor længe skal du være væk?

Omkring fire måneder

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Vidensopbygning og teknologioverførsel. International test og validering af model samt videreudvikling af model til anvendelse i forskellige fysiske miljøer. Gode forskningsforbindelser og forhåbentligt et varigt forskningssamarbejde.

Et samarbejde med CRL kan forventes at føre til effektiv implementering af en habitat-modelbaseret metode i Danmark, som vil hjælpe danske vandforvaltere med at imødekomme EU-kravene inden 2015.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Jeg var oprindelig ferskvandsøkolog, der arbejdede med økologisk forskning. Dernæst blev jeg interesseret i ferskvandsforvaltning og søgte metoder for at anvende økologiske principper i forvaltning af ferskvandsressourcer. Modellering er en måde at beskrive disse koblinger, som yderligere kan anvendes i beslutningsstøttesystemer.

Ph.d.-projektets titel

The development of Habitat Suitability Curves for brown trout habitat modeling under EU Water Framework Conditions

Kontaktoplysninger

Telefon: 4674 3261, 2244 1185 (mobil); e-post: joco@ruc.dk

Forskningsinstitution

Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter

Til hvilken institution/land går rejsen?

’The Centre for Riverine Landscapes’ (CRL), Griffith Universitet (Brisbane), Australien.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er enlig. Mine interesser er det globale miljø og at værne om det. Jeg er medlem af WWF (Verdensnaturfonden), Rainforest Rescue og Society for Conservation Biology. Derudover er jeg lystfisker og kan lide at læse og løbe lang-distanceløb (halv-marathon).

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. januar 2015