Gå til indhold

Marianne Mikkelsen

Københavns Universitet

Marianne Mikkelsen

Fagområde

Immunologi, vaccineudvikling

Populær beskrivelse af forskningsprojektet

Leverbetændelse forårsaget af virusen Hepatitis C (HCV) er på globalt plan et kæmpe sundhedsproblem med ca. 180 millioner inficerede personer. Hos størstedelen er infektionen kronisk, og hos hver femte patient udvikler infektionen sig til skrumpelever og i sjældnere tilfælde leverkræft. HCV-infektion er desværre meget svær at behandle, og en vaccine findes endnu ikke. Udviklingen af en effektiv HCV-vaccine vil være et stort sundhedsmæssigt fremskridt især for den tredje verden. Formålet med mit ph.d.-projekt er at udvikle en vaccine mod HCV ved at benytte en ny vaccinationsstrategi, der har vist sig at være særdeles effektiv ved andre typer af akut virusinfektion i mus. Vaccineprincippet er baseret på at indsætte dele af HCVs DNA i en harmløs forkølelsesvirus (Adenovirus). Mine vaccinekandidater er designet således, at de kan aktivere de to hovedtyper af kroppens forsvarsceller i blodet – de såkaldte B-celler og T-celler. Samtidig aktivering af begge celletyper er afgørende for kroppens evne til at modstå en HCV-infektion. Til at teste vaccinernes potentiale til at inducere det ønskede immunrespons vil jeg benytte en transgen musemodel, som har fået indsat dele af det humane immunsystem: denne model er relevant at benytte, da HCV kun inficerer mennesker og chimpanser.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

De forskningsmæssige perspektiver inden for dette område er at fortsætte med at udvikle og teste vacciner imod Hepatitis C-virus og andre virus, der er tæt relaterede til Hepatitis C-virus - heriblandt HIV.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Jeg ønsker at benytte stipendiet til et forskningsophold hos en gruppe ved Stanford University, USA, som har udviklet HLA-II transgene mus, der er meget relevante at benytte til test af mine vaccinekandidater.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Forskergruppen på Stanford University har oparbejdet stor ekspertise i at udvikle humaniserede musemodeller (HLA-II transgene mus), som indeholder en række komponenter fra det humane immunforsvar. Avl, produktion og typning af musene, der bærer en multivalent genotype er både svær og ekstremt arbejdskrævende. Forskergruppen på Stanford University er blandt de få i verdenen, som har formået dette. Brugen af de HLA-II transgene mus har muliggjort, at man kan efterligne dele af det humane immunsystem. Det er derfor et af de få steder, hvor jeg kan teste de vaccinekandidater, som jeg har udviklet.

Hvor længe skal du være væk?

Ca. fire måneder

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg forventer at få en del data med hjem, der forhåbentlig vil bekræfte relevansen af de vaccinekandidater, som jeg har designet. Desuden håber jeg at opnå både en del viden og erfaring fra arbejdet med de transgene mus, som jeg kan tage med hjem til laboratoriet i Danmark til gavn for dette. Jeg vil selvfølgelig også selv kunne drage nytte af opholdet i min videre forskerkarriere.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Jeg har altid været interesseret i immunologi og interessen for vaccineudvikling opstod efter et ophold ved forskergruppen på Stanford University, hvor jeg arbejdede på et lignende projekt.

Ph.d.-projektets titel

Development of an adenoviral based Hepatitis C virus vaccine

Kontaktoplysninger

Telefon: 3211 7336, 2896 7236 (mobil); e-post: m.mikkelsen@immi.ku.dk

Forskningsinstitution

Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet

Til hvilken institution/land går rejsen?

Stanford University, California, USA

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. januar 2015