Gå til indhold

Mona Kanwal Sheikh

Københavns Universitet

Mona Kanwal Sheikh

Fagområde

International Politik og Sikkerhedsstudier

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Jeg vil i mit projekt undersøge forholdet mellem religion, radikalisering og konflikt gennem et fokus på radikal islamisme. Projektet skal bidrage til 1) at udvikle metode og teori til at undersøge sammenhængen mellem religion og konflikt inden for disciplinerne Sikkerhedsstudier og International Politik, 2) at styrke den empiriske viden om religiøse- og sikkerhedsdiskurser, der betinger radikal islamisme, 3) at analysere udsigterne for en potentiel eskalering af en verdenspolitisk konflikt mellem ’Vesten’ og ’radikal islamisme’ og udvikle effektive politisk-strategiske værktøjer til at deeskalere sådanne konfliktdynamikker. Gennem arbejde i tværfaglige miljøer, der har religions-, sikkerheds- og fredsforskning som omdrejningspunkt forventer jeg, at projektet kan bringe klarhed over sammenhængen mellem partikulære religiøse fortolkninger på den ene side og frygt, trusselskonstruktioner og radikal handlen på den anden side.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Forskningsfeltet har fået meget opmærksomhed efter terrorangrebene i USA 11. september 2001, men der har været en overvægt af kortsigtet policy-forskning og en påfaldende mangel på teoriudvikling. Selvom man kan observere en stigning i antallet af internationale konflikter, der har en religiøs dimension, har udviklingen inden for disciplinerne International Politik eller Sikkerhedsstudier ikke medført nogen systematisk teori eller metode, der behandler religion som religion (og ikke blot som udtryk for variabler som magt, identitet, udviklingsproblemer osv.). Omvendt er den etablerede teoridannelse om fundamentalisme tilbøjelig til at overse betydningen af trusselskonstruktioner, frygt og internationale politiske relationer i analysen af radikaliseret religion. Jeg håber, at min interdisciplinære integration af religions- og sikkerhedsstudier kan bidrage til et nyt og mere præcist billede af radikaliseringsprocesser. Med de valgte teorier bliver det muligt at undersøge, hvordan de radikale aktører definerer deres sikkerhed, hvad de hævder at forsvare, og hvad, der ifølge deres perspektiv legitimerer voldsanvendelse. Eksisterende sikkerhedsanalyser af radikal islamisme tager som regel udgangspunkt i, hvad vi i ’Vesten’ frygter. Et indblik i konfliktens modpart kan bidrage til at se hele vejen rundt om konflikten.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Et længerevarende ophold ved Orfalea Center for Global and International Studies, University of California Santa Barbara (UCSB), USA, samt besøg til Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre, Indiana (USA) Dame. Herudover deltagelse i relevante konferencer, herunder den årlige konference for International Studies Association (ISA), San Francisco, marts 2008 og den årlige konference for American Academy of Religion (AAR), Chicago, oktober 2008. I det omfang, som det bliver nødvendigt, skal rejselegatet også bruges til kortvarige forskningsrejser til udvalgte lande i Mellemøsten/Sydøstasien/Europa, med henblik på at indsamle empiri.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

UCSB har gennem årtier huset et af USA’s førende forskningsmiljøer inden for religion. Toneangivende forskere som bl.a. N. Smart, P. Tillich og J. Z. Smith er herfra. En af de mest markante profiler, der gennem mange år har forsket i religiøs vold og konfliktløsning, er Mark Juergensmeyer, der er professor i sociologi og religious studies samt leder af Orfalea Center. Juergensmeyer har givet tilsagn om, at han gerne vil vejlede mig i samarbejde med den internationalt anerkendte sikkerhedsekspert fra Institut for Statskundskab, Ole Wæver.

Hvor længe skal du være væk?

Ca. 14-16 måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Udover vejledning ved Juergensmeyer og deltagelse i relevante arrangementer, konferencer og seminarer, har opholdet ved UCSB følgende formål: 1) Det vil bidrage til udviklingen af en stærk metode til at analysere den religiøse dimension af internationale konflikter. 2)Det vil give en enestående mulighed for at producere nyt empirisk materiale gennem vejledning fra Juergensmeyer, idet projektet vil drage nytte af hans overblik over den etablerede viden om religiøs vold. 3) Det vil bygge bro mellem den internationalt førende sikkerhedsforskning og fundamentalismeforskning. Projektet vil få stor gavn af inspiration fra aktuelle amerikanske religionssociologiske debatter og analyser af religion, der således vil kvalificere teoriudviklingen og koblingen til den sikkerhedspolitiske analyse af radikal handlen. 4) Det vil bidrage til at gøre forskningen praktisk og politisk relevant. Inputs fra freds- og konfliktforskning styrker den politisk-strategiske analyse. Opholdet i USA vil muliggøre kortvarige besøg til andre innovative freds- og konfliktforskningsmiljøer, herunder Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame, der samtidig er berømt som bastion for forskningen i fundamentalisme. 5) Det vil give adgang til nye netværk af forskere samt relevante forskningsmiljøer omkring religion, vold og fred, der ikke findes i Danmark eller Europa.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Min interesse er en udløber af mit speciale, hvor jeg også beskæftigede mig med radikal islamisme og sikkerhedspolitik. Udover den teoretiske interesse i at udvikle et sikkerhedsrelevant religionsbegreb er min interesse motiveret af et presserende politisk behov for viden om forholdet mellem religion, radikalisering og konflikt. En tiltagende konfliktstruktur mellem ’Vesten’ og ’radikal islamisme’ kræver et øget fokus på, hvordan man kan deeskalere og bryde eksisterende konfliktdynamikker.

Ph.d.-projektets titel

Religion and Conflict – Radical Islamism in International Relations

Kontaktoplysninger

Telefon: 3532 3447, 4089 0476 (mobil); e-post: ms@ifs.ku.dk

Forskningsinstitution

Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Til hvilken institution/land går rejsen?

OrfaleaCenter for Global and International Studies, University of California Santa Barbara, USA

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født i Danmark i 1978 og har forældre af pakistansk herkomst. Jeg er gift og mor til en pige på to år. P.g.a. det langvarige ophold skal familien selvfølgelig med under opholdet i USA.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. januar 2015