Gå til indhold

Morten Bennedsen

Professor, Copenhagen Business School

Morten Bennedsen

Fagområde

Økonomi – Selskabsstyring, familievirksomheder og interessegrupper.

Institution

Institut for Økonomi, Copenhagen Business School

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Helt overordnet er mit forskningsområde selskabsstyring i familievirksomheder. Jeg forsøger at afdække, hvordan ændrede familiestrukturer – såsom ændringer i antallet af børn, skilsmisseadfærd og dødsfald inden for familier – påvirker driften og organiseringen af små og mellemstore virksomheder.

Formålet med dette er at opnå en forståelse af familiestrukturers betydning for ledelses- og ejermæssige problemstillinger såsom: generationsskifte i familievirksomheder, værdien af direktører og andre ledere i små og mellemstore virksomheder, værdien af finansiel støtte fra familien bag virksomhederne, værdien af professionelle bestyrelser og værdien af politiske kontakter inden for de virksomhedsdrivende familier.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver inden for forskningsområdet

Familievirksomheden er den mest typiske virksomhedsform – både i Danmark og i alle andre lande i verden. I Danmark er ni ud af ti virksomheder familieejede, og der er 1,3 mio. mennesker, der enten er direkte involveret i ledelsen af familievirksomheden eller tilhører de bagvedliggende virksomhedsdrivende familier. 15.000 danske virksomheder står over for generationsskifte inden for de næste ti år. En af de største udfordringer inden for selskabsstyring i dag både nationalt og internationalt er at forstå samspillet mellem de bagvedliggende familier og de virksomheder, som disse familier kontrollerer og driver. En stigende forståelse for dette samspil vil gøre det muligt at øge den økonomiske effektivitet i de små og mellemstore virksomheder overalt i verden. Da familievirksomhederne er en af de største kilder til vækst i beskæftigelsen på globalt niveau, vil en større forståelse af forbindelsen mellem familier og virksomheder på længere sigt kunne føre til større økonomisk vækst både i Danmark og i udlandet.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Min interesse for små og mellemstore virksomheder opstod under min ph.d.-uddannelse på Harvard. Jeg var dengang, – som nu – forundret over, at langt de fleste forskere inden for selskabsstyring (corporate governance) kun beskæftigede sig med de allerstørste amerikanske virksomheder, og at der stort set ikke var nogen, der interesserede sig for familievirksomhederne, som er den mest typiske virksomhedsform overalt i verden.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-prisen?

Rådighedsbeløbet vil jeg bruge til at sætte nye aktiviteter i gang til belysning af samspillet mellem familiestrukturer og virksomhedsdrift.

Hædersgaven skal gå til en ny trappe, så min ældste datter kan få sit eget værelse. Og til en ny læselænestol til mit kontor.

Hvad var din reaktion på, at du er modtager af EliteForsk-prisen?

Jeg er utrolig glad og beæret. Jeg har den største respekt for mange danske forskere inden for og uden for mit eget forskningsområde. Og jeg ved, hvor utrolig hård konkurrencen er i dag. Det er en smule uvirkeligt, men jeg håber, at disse priser kan være med til at gøre dansk forskning endnu mere international og være med til at styrke vores muligheder i konkurrencen med de bedste internationale forskningsmiljøer i Europa og USA.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift med lektor Birthe Larsen og har tre børn: Sigrid på otte, Aslak på seks og Astrid på to år. Fritiden går i høj grad med at køre ungerne rundt til svømning, fodbold og dans.

Jeg har studeret i London og USA, før jeg slog mig ned i Danmark for en otte-ni år siden. Jeg er stor fan af Liverpool fodboldklub, der vist desværre heller ikke i år vinder det engelske mesterskab.

________________

Argumentation for tildeling af prisen

Morten Bennedsen har på den ene side formået at skabe metodiske nyskabelser inden for økonomi, der gør, at han til stadighed publicerer i de allerbedste tidsskrifter inden for finansiering, økonomi og politisk videnskab. På den anden side har han formået at skabe konkret, anvendelig og ny viden, der er til direkte gavn for det danske og internationale erhvervsliv. Morten Bennedsen har leveret væsentlige, internationalt anerkendte bidrag til en bred vifte af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Hans forskning inden for disse felter er unik og vækker interesse på alle niveauer.

Morten Bennedsen er blandt de bedst publicerende økonomer i Danmark i dag. Han har tre publikationer i verdens absolut førende tidsskrifter inden for både økonomi og finansiering og derudover en række publikationer i toptidsskrifter inden for økonomi, finansiering og politisk videnskab.

Kontaktoplysninger

Professor Morten Bennedsen. Telefon: 3815 2607; e-post: mb.eco@cbs.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. januar 2015